BILULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY ŻEGOCINA

      W naszym serwisie będziemy umieszczać informacje dotyczące "cyfrowego urzędu". Gmina Żegocina zdecydowała się na umieszczenie swoich informacji w portalu "Wrota Małopolski". Znajdą się tu określone w ustawie i rozporządzeniu treści. Oto link do tego portalu.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żegocina.

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Żegocinie;    32-731 Żegocina 316;   
Telefon:  146484520          Faks:   146132036
NIP: 868-19-61-229                                         REGON: 000550746
e-mail:
gmina@zegocina.pl

Konto bankowe: 04 8591 0007 0080 0000 1270 0006

   Urząd Gminy w Żegocinie informuje zainteresowanych cudzoziemów, którzy będą załatwiali sprawy z zakresu stanu cywilnego, że opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Gminy, które podajemy powyżej.

    Marital status proceedings corresponding to foreigners require payments of relevant fiscal duties. In order to process payments you are requested to provide your bank or payment institution with our bank account details.

These are:
Accounting & Payment Service SWIFT Code Account Number
Krakowski Bank Spoldzielczy (....................) 04 8591 0007 0080 0000 1270 0006

     Poniżej linki do podstron informujących o strukturze, kompetencjach gminy i jej jednostkach organizacyjnych. Dołączono także oświadczenia majątkowe Wójta, sekretarza gminy, skarbnika, radnych oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych, a także urzędowe druki, które można pobrać do wypełnienia w domu.
    W razie pytań, uwag, skarg do osób i instytucji wymienionych niżej prosimy pisać e-mail na adres: gmina@zegocina.pl

RADA GMINY GEOPORTAL GMINY ŻEGOCINA STRUKTURA UG JEDNOSTKI POMOCNICZE RADCA PRAWNY
STATUT GMINY ŻEGOCINA ŚDS WÓJT GMINY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OGŁOSZENIA
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻEGOCINA ŚRODKI UNIJNE OBRONA CYWILNA GOPS DRUKI DO POBRANIA
PRZETARGI - ARCHIWUM MAŁE DOTACJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA ŚRODOWISKA UCHWAŁY RIO 2007
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE GZOZ GZOO OCENA JAKOŚCI WODY URZĄD STANU CYWILNEGO

Utworzono 11 czerwca 2003 roku.

zegocina.pl