GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻEGOCINIE

NIP: 8681618218
DANE KONTAKTOWE:

Żegocina 232
32-731 Żegocina tel. 146132034
e-mail: osrodekzdrowia@gzoz.zegocina.pl
Kierownik GZOZ - Gabriel Kwinta

    Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie to przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, obsługująca pacjentów w okolicy Żegociny. Do powyższych usług należą: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (mały limit świadczeń), rehabilitacja lecznicza (mały limit świadczeń)

   Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Żegocinie posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz wykwalifikowanej pielęgniarki i jeden gabinet specjalistyczny: Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.
   
   Poradnia Ginekologiczno-PołożniczaDla Kobiet jednostka świadczy świadczenia wykwalifikowanej położnej w zakresie opieki w przypadku chorób ginekologicznych, opieki w okresie ciąży i porodu i także porad w zakresie higieny.

   Umowa placówki w zakresie lekarza rodzinnego obejmuje informowanie pacjentów o możliwościach diagnostycznych, identyfikowanie zagrożeń dla pacjenta i analizowanie wyników badań.

    Do zadań pielęgniarki w przychodni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą.

   Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki. W celu rejestracji na badanie niezbędne są: dokument toższamości, dokument skierowania do specjalisty od lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczenia.

GABINETY I PORADNIE:

Gabinet internistyczny
Gabinet dziecka zdrowego
Gabinet dziecka chorego
Gabinet USG
Laboratorium
Gabinet stomatologiczny
Gabinet rehabilitacyjny
Gabinet zabiegowy dla dorosłych
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Gabinet medycyny szkolnej
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia rehabilitacyjna
Poradnia lekarza poz
Punkt szczepień
Gabinet zabiegowy dla dzieci
Pracownia USG
Dział fizjoterapii

Dział fizjoterapii:
Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
Gabinet medycyny szkolnej:
Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:
Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Medycyna rodzinna - Opieka nad osobami w starszym wieku
Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
Medycyna rodzinna - Pozostałe usługi pomocnicze
Medycyna rodzinna - Usługi pielęgnacyjne
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej"
Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
Gabinet zabiegowy dla dorosłych:
Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet zabiegowy dla dzieci:
Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
Poradnia ginekologiczno-położnicza:
Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Poradnia lekarza poz:
Medycyna rodzinna - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
Medycyna rodzinna - Opieka nad zdrowym dzieckiem
Medycyna rodzinna - Szczepienia
Poradnia rehabilitacyjna:
Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
Pracownia USG:
Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
Punkt szczepień:
Zdrowie publiczne - Oświata i promocja zdrowia
Zdrowie publiczne - Szczepienia

Godziny otwarcia recepcji:
pn: 08:00-18:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-18:00

Godziny otwarcia:
pn: 13:00-18:00
wt: 07:30-12:30
śr: 13:00-18:00
czw: 07:30-12:30
pt: 07:30-12:30

LINKI

KARTA PRAW PACJENTA

GINEKOLOGIA - KOMUNIKAT - 05.01.2013

[wstecz]