OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY - ROK 2015

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE - 07.12.2015
  Wójt Gminy Żegocina informuje, że w zamian za przypadające w tym roku w sobotę (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2015 r.) Urząd Gminy Żegocina w dniu 24 grudnia 2015 (Wigilia) będzie nieczynny - natomiast w dniu 31 grudnia 2015 (Sylwester) będzie czynny do godz. 13.00. W sprawie rejestracji zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego kontaktować się telefonicznie pod nr 14/ 61 32 008 lub 14/ 61 32 407.
Podstawa prawna: Zarządzenie nr UG.0050.W.23.2015
KOMUNIKAT SOŁTYSÓW
Sołtys wsi Żegocina informuje mieszkańców gminy, że od poniedziałku 16.11.2015 Zakład Usług Kominiarskich mistrz kominiarski Piotr Wojtas, Limanowa, tel. 502246297 będzie świadczył swoje usługi na terenie Żegociny i pozostałych wsi.
KOMUNIKAT SOŁTYSÓW
Sołtysi przypominają o terminie przyjmowania czwartej raty opłat podatkowo - śmieciowych do 15 listopada 2015 r.
- Sołtys Żegociny w dniach 12-13 listopada w godzinach od 8 do 14 w sali Centrum Kultury, Sportu i Turystyki; w pozostałych godzinach i w pozostałych dniach w domu.
- Sołtys Bytomska w dniach 13-14 listopada w godzinach od 8 do 10 w remizie OSP; w pozostałych dniach w domu.
- Sołtys Bełdna do 15 listopada w domu.
- Sołtys Rozdziela w dniu 13 listopada w godzinach od 7.45 do 10 w szkole, w sekretariacie; w pozostałych godzinach i pozostałych dniach w domu.
- Sołtys Łąkty Górnej w dniach 12-13 listopada w godzinach od 9 do 18 w remizie OSP; po tych godzinach w domu.
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY - 30.10.2015
   Wójt Gminy Żegocina i LGD Dolina Raby informują, że istnieje możliwość zorganizowania spotkania w Urzędzie Gminy w sprawie nowego programu LEADER - temat: podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby i przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy w Żegocinie (Pani Józefa Madej p.11 - tel. 146132008, wew. 38) do dnia 06.11.2015 roku, celem ustalenia terminu spotkania. Szczegółowe informacje programu na stronie: http://dolinaraby.pl/warunki-dostepowe-podejmowanie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-w-nowym-leader/.
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE W SPZŻ
  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców i rolników na szkolenie w dniu 5 listopada 2015 /czwartek/ godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.
Tematy spotkania:
- Zmiany w podatku VAT po lipcu 2015 r.
- Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące przedsiębiorców i rolników /działy specjalne/ w 2016 r.
- Odpowiedzi na zapytania zainteresowanych.
   Szkolenie przeprowadzi pan Wacław Rachwalski - doradca podatkowy. Szkolenie jest nieodpłatne - zapraszamy.
KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE - 13.08.2015
   Urząd Gminy Żegocina informuje, że w dniu 14 października 2015 r. od godz. 6.00 do godz. 19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem "RENEGADE/SAREX-15/II", w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
W związku z powyższym istnie je możliwość użycia, na naszym terenie, systemu ostrzegania z wykorzystaniem akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe. Ćwiczenie to oparte na realnym działaniu daje możliwość sprawdzenia elementów systemu ostrzegania. Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Można je znaleźć tutaj >>>.
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BEŁDNIE
Kierownik Świetlicy w Bełdnie uprzejmie prosi mieszkańców wsi i okolic o włączenie się w akcję zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie Południowym im. dr. Filipa Adwenta. Chętnych proszę i przynoszenie makulatury do świetlicy w godzinach jej otwarcia do 16.10.2015. Zebrany towar zostanie odwieziony 17.10.2015 (sobota) do punktu zbiórki w Bochni. E. Adamczyk.
OGŁOSZENIE SOŁTYSA WSI ŻEGOCINA - 02.10.2015
Sołtys wsi Żegocina informuje mieszkańców zainteresowanych usługami kominiarza, że zostało zgłoszone do firmy kominiarskiej zapotrzebowanie na terenie Żegociny. O terminie chodzenia kominiarza zostaną powiadomieni mieszkańcy informacją na stronie Żegociny i komunikatami na tablicach ogłoszeniowych. Więcej informacji pod nr.tel 532 772 766. Tomasz Janiczek
OGŁOSZENIE GABINETU "MARMED"
Zapraszamy Państwa 14 września (niedziela) na plac rynku w Żegocinie, gdzie odbędą się badania słuchu i konsultacje dla mieszkańców. Wizyty są darmowe, nie wymagają skierowań i zapisów. Osoby chętne mogą skorzystać z konsultacji w godzinach od 7.30 do 13.00. Badania są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny z gabinetu MARMED /Szpital Powiatowy ul. Piłsudskiego 63 Limanowa. Serdecznie zapraszamy pacjentów powyżej 5 roku życia. " Agnieszka Fiejtek - protetyk słuchu.
KOMUNIKAT GOPS W ŻEGOCINIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie przypomina rodzicom dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, pobierającym zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny o obowiązku dostarczenia do 10 września 2015 r. zaświadczeń potwierdzających uczęszczanie do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.
OGŁOSZENIE SO "ZAMVINEX"
Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" Łąkta Górna zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Dziale Kadr - tel. 6131523 wew.31. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 08.09.2015
  Sołtysi przypominają o terminie przyjmowania opłat podatkowych i śmieciowych do 15 września br.
Żegocina - w dniach 14 i16 września, od 9 do 11, w sali Centrum Kultury, Sportu i Turystyki; w pozostałych dniach o każdej porze w domu.
Bytomsko - w dniach 14 i 16 września, w godzinach od 8 do 10, w remizie OSP, w pozostałych dniach o każdej porze w domu.
Bełdno - do 15 września w domu.
Łąkta Górna - w dniach 14-15 września, w godzinach od 11 do 18 w remizie OSP, po tych godzinach w domu.
Rozdziele - w dniu 14 września, w godzinach od 8 do 10, w szkole, w sekretariacie, w pozostałe dni o każdej porze w domu.
OGŁOSZENIE SO "ZAMVINEX"
   Spółdzielnia Ogrodnicza" Zamvinex" w Łąkcie Górnej zakupi małą śliwkę do odpeszczania. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 14/613-15-15 lub 14 /613 -16-53 lub e-mail: e-mail: handel@zamvinex.pl.
OGŁOSZENIE SOŁTYSA WSI ŻEGOCINA - 10.08.2015
   Sołtys wsi Żegocina informuje rolników posiadajacych i chcących posiadać dobrowolne ubezpieczenie krów, że składka za 2015 rok jest zbierana do 31 sierpnia u Sołtysa. Zainteresowani zgłaszają się z nr kolczyka krowy. Więcej informacji pod numerem telefonu: 532 772766. Zapraszam. Tomasz Janiczek.
KOMUNIKAT ZUS - 05.08.2015
  W dniu 14 sierpnia 2015 roku obsługa klientów w Oddziale ZUS w Tarnowie oraz w Inspektoracie ZUS w Bochni będzie ograniczona do przyjmowania wniosków i dokumentów ubezpieczeniowych w godzinach od 8.00 do 15.00. Ponadto klienci ZUS mogą korzystać z urzędomatów, które czynne są 24h. Urządzenia w Tarnowie i Bochni są zlokalizowane przy wejściach do tamtejszych placówek Zakładu. Natomiast Centrum Obsługi Telefonicznej 14 sierpnia 2015 roku będzie czynne od godziny 7.00 do 15.00 (tel. 22 560 16 00) w pełnym zakresie tematycznym. Poza tymi godzinami do dyspozycji klientów pozostaje czynny całą dobę Automatyczny Serwis Informacyjny. Zapraszamy także do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych ZUS PUE.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE - 04.08.2015
Wójt Gminy Żegocina informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r. - pokój Nr 11 I piętro w godzinach urzędowania.
   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 31 października 2015 r.gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE - 17.07.2015
   Zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5 - letnim (lata 2015 - 2019) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.
   Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
   Prace w poszczególnych latach 5 - letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.
   Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu przez przedsiębiorstwo państwowe oddziały Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
   Powyższa informacja kierowana jest do właścicieli lasów w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.
OGŁOSZENIE SOŁTYSA WSI ŻEGOCINA
   Sołtys wsi Żegocina informuje rolników posiadających ubezpieczenie bydła, że zebranie odbędzie się 19 lipca (niedziela) o godz.9.30 w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie. Ma na celu podjęcie dalszych działań związanych z ubezpieczeniem bydła.
                                                                                                                                                                    Zapraszam. T. Janiczek.
OGŁOSZENIE RADY GMINY W ŻEGOCINIE
   Rada Gminy Żegocina informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) Rada Gminy w Żegocinie do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016 - 2019.
   [Więcej >>>]
OGŁOSZENIE CKSIT W ŻEGOCINIE
   Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie ogłasza zapisy na półkolonie letnie organizowane w miesiącu lipcu dla dzieci w wieku od 7 - 16 lat, których jedno z rodziców lub prawny opiekun musi być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie tzn. być objętym jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno - rentowym lub pobierać świadczenia z KRUS. Zapisy przyjmowane będą w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji udziela i zapisy przyjmuje CKSiT w Żegocinie, tel. 14 61 32 035.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX" W ŁĄKCIE GÓRNEJ
   Zarząd Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX" w Łąkcie Górnej uprzejmie informuje o możliwości zatrudnienia na sezon od miesiaca czerwca  2015 r. pracowników, którzy ukończyli 18 lat (kobiety + mężczyźni) do działu produkcji przy przerobie owoców i warzyw. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Dziale Kadr. Pokój nr 10, tel. 14-613-15-23. w. 31.
KOMUNIKATY SOŁTYSÓW GMINY ŻEGOCINA
Niniejszym informujemy o terminach i miejscach przyjmowania opłat podatkowych i śmieciowych:
- Sołtys Łąkty Górnej - Tadeusz Stary, Łąkta Górna, remiza, w dniach 12-13-14 maja, od 11.00 do 18.00, po 18.00 w domu, Łąkta Górna 371,  Tel. 692 552076.
- Sołtys Żegociny - Tomasz Janiczek, dom,  Żegocina 45, Tel: 532 772 766, do 15 maja.
- Sołtys Rozdziela - Paweł Frączek, dom, Rozdziele 182, Tel: 515 273 397, do 15 maja.
- Sołtys Bytomska - Ignacy Rożnowski, 14-15 maja, od 8 do 10 - remiza, reszta w domu.
- Sołtys Bełdna - Stanisław Furtak, do 15 maja, w domu.
KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE

   Urząd Gminy Żegocina informuje, że wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy zgłaszać przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Wójta Gminy Żegocina na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, podpisując z nim stosowną umowę. Umowę oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych należy zachować w celu udokumentowania w czasie kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

  Ewidencja udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Żegocina:

1. Kółko Rolnicze Łąkta Górna 334, 32-731 Żegocina
- Numer telefonu: 14/6131565
- Numer zezwolenia: UG.7625/5/06
- Data wydania: 13.03.2006 r.
- Czas obowiązywania zezwolenia: od 04.04.2006 r. Do 17.02.2016 r.


2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa
- Numer telefonu: 183372491
- Numer zezwolenia: UG.6233.1.2013
- Data wydania: 06.02.2013 r.
- Czas obowiązywania zezwolenia: 26.02.2013 r. Do 26.02.2023 r.

3. Firma TRASZKAN s.j. S. F. Z. Sroka 32-731 Zegartowice 105
- Numer telefonu: 12/2715117
- Numer zezwolenia: UG.6233.9.2013
- Data wydania: 01.08.2013 r.
- Czas obowiązywania zezwolenia: od 17.08.2013 r. Do 17.08.2023 r.

4. Usługi Transportowe Stanisław Stańdo Muchówka 141, 32-722 Królówka
- Numer telefonu: 601465297
- Numer zezwolenia: UG.6233.10.2013
- Data wydania: 29.08.2013 r.
- Czas obowiązywania zezwolenia: od 13.09.2013 r. Do 13.09.2023 r.

KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW MLEKA

  Informujemy, że system kwotowania produkcji mleka przestał obowiązywać z dniem 31 marca 2015 r. i informacja roczna za rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnią jaką dostawcy bezpośredni mleka mają obowiązek złożyć. W przyszłym roku i kolejnych nie będą musieli tego robić. Ponadto od kwietnia tego roku nie mają już obowiązku sporządzania informacji miesięcznych. Niemniej jednak mają obowiązek przechowywać informacje miesięczne sporządzone do dnia 31 marca 2015 r. przez co najmniej 3 lata od końca roku w którym zostały sporządzone i w razie kontroli okazać kontrolerom ARR.
   Informację roczną dostawcy bezpośredni mleka w terenu woj. małopolskiego muszą przesłać na adres: OT ARR w Krakowie, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków.
   W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (12) 424-09-59; (12) 424-09-52
Marcin Jakubiak - Kierownik Sekcji Kwotowania Produkcji Mleka
OT ARR w Krakowie
m.jakubiak@arr.gov.pl
tel. (12) 424-09-55

KOMUNIKAT "WOLNI OD AZBESTU"

   Biuro Główne Projektu zaprasza do wypełnienia zamieszczonej na stronie głównej projektu www.wolniodazbestu.pl anonimowej ankiety, badającej poziom wiedzy o azbeście oraz projekcie "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego". Wśród osób, które wypełnią ankietę zostaną rozlosowane 3 nagrody. Szczegóły konkursu znajda Państwo na stronie: www.wolniodazbestu.pl

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE
W dniu 3 kwietnia 2015 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy Żegocina będzie czynny do godz. 13-tej.
KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO
   Urząd Skarbowy w Bochni informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 roku ulegają zmianie godziny urzędowania, nowe godziny pracy Urzędu to:
poniedziałek od 7.15 do 18.00
wtorek - piątek od 7.15 do 15.15
Punkt obsługi kasowej prowadzony przez BSR w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz będzie czynny od 7.15 do 14.00.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE - 18.03.2015

   W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Żegocina.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina, adres: 32-731 Żegocina pokój nr 10.   
   Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Pagacz w Urzędzie Gminy Żegocina, pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu 14/6132008 wew. 35. [Więcej >>>]

KOMUNIKAT MSW

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, działając zgodnie z zaleceniem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informujemy o nowym dowodzie osobistym i jego zabezpieczeniach.
   W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem. Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie. W nowych dowodach osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, w odróżnieniu od dotychczas wydawanych dokumentów, nie będzie informacji dotyczących adresu zameldowania, wzrostu i koloru oczu. Zrezygnowano również z umieszczania na dokumencie podpisu posiadacza. Pojawi się natomiast nowe pole - obywatelstwo. Wzór nowego dowodu osobistego do pobrania >>>

OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO
   Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym w Bochni ! Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w najbliższą sobotę tj. 7 marca 2015 roku zaprasza do Urzędu w ramach dnia otwartego od godz.9.00 -13.00. Podatnicy będą mogli załatwić w urzędzie wszystkie swoje sprawy związane z rozliczeniem podatków za ubiegły rok. Dodatkowo w ostatnich dniach kwietnia tj. 29 i 30 Urząd będzie czynny do godz.18.00.
OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO

   Urząd Skarbowy w Bochni w celu przybliżenia podatnikom możliwości składania rozliczeń w wersji elektronicznej planuje zorganizować w dniu 3 marca br. w Żegocinie (sala narad Urzędu Gminy), w godzinach od 9.00 do 14.00 Punkt Pomocy Podatnikom.
   Pracownik Urzędu w tym dniu pomoże podatnikom w rozliczaniu się z fiskusem w formie elektronicznej pod hasłem - "rozlicz się przez internet, prosto, szybko i bezpiecznie".

OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO

   Urząd Skarbowy w Bochni informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy - niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.
W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:
opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,
prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),
doradztwa podatkowego,
fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,
napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;
oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:
perfum i wód toaletowych.

   Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu.
Podmioty świadczące powyższe usługi mogą skorzystać z dwumiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych przepisów. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z dniem 1 marca 2015 roku.
   Natomiast podatnicy, którzy rozpoczynają świadczenie ww. usług w 2015 roku, mają obowiązek instalacji kasy rejestrującej po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych usług. W przypadku rozpoczęcia w 2015 r. dostaw perfum i wód toaletowych obowiązek ten powstaje od pierwszej takiej dostawy.
Pełny katalog dostaw i usług, które podlegają rejestracji na kasach rejestrujących znajduje się w §4 rozporządzenia.
Nowe regulacje nie obejmują już zwolnienia dla podatników świadczących usługi okazjonalnie dla niewielkiej liczby odbiorców. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami kasy rejestrującej nie musiał posiadać podatnik, którego liczba świadczonych rocznie usług udokumentowanych fakturami nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.
   Przypomnieć należy, iż zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są podatnicy, których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekraczają 20.000 zł. (limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych w §4 o czym mowa powyżej).
Rozporządzenie wprowadza jednak istotną zmianę w sposobie ustalania kwoty obrotów, która powoduje utratę tego zwolnienia. - od 2015 r. kwota ta nie obejmuje obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także sprzedaży nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE - 29.01.2015
Wójt Gminy Żegocina informuje:
   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.       
   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi: 86 litrów x 0,95 zł. stawka zwrotu x hektar użytków rolnych= 81,70 zł.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
OGŁOSZENIE FUNDACJI IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO - 28.01.2015
   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie informuje, iż rozpoczyna rekrutacje do I edycji ścieżki 1C skierowanej do osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach w ramach projektu "Zmiana szansą na rozwój". Termin rekrutacji: od 19.01.2015 r.
   Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 13/12, (IV p.) w Tarnowie, od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godz. 9.00-15.00.
   Projektu "Zmiana szansą na rozwój", ścieżka 1C to - wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) - dla Uczestników projektu niezakładających działalności gospodarczej (usługi doradcze oraz szkolenia przekwalifikowujące w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualny plan działania i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

Uczestnik projektu to:
   Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
   Osoba odchodząca z rybołówstwa (rybactwa) - Osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb
i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich),
a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego
z wymienioną powyżej działalnością.
   Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie nabycia nowych kwalifikacji (sfinansowanie szkoleń zawodowych).
Dodatkowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Telefony: 14 656 28 00 w 16 lub 14 655 69 85 w 17;
www.fundacjatarnowskiego.pl
biuro@fundacjatarnowskiego.pl

    Projekt "Zmiana szansą na rozwój" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że Lekarzami Weterynarii upoważnionymi do badania mięsa zwierząt poddanycg ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa zwierząt łownych odstrzelonych i pozyskanych na użytek własny na terenie Gminy Żegocina są: 1. Lek. wet Antoni Matlęga - Gabinet Weterynaryjny 32- 740 Łapanów 51; 2. Lek. wet. Marek Leś - Gabinet Weterynaryjny Łąkta Górna 240, 32 - 731 Żegocina; 3. Lek. wet Rafał Flisak - Gabinet Weterynaryjny Zwierzak R&R, 32 - 740 Łapanów 211; 4. Lek. wet Rafał Łukasik - Gabinet Weterynaryjny Zwierzak R&R, 32 - 740 Łapanów 211. Podpisano: Powiatowy Lekarz Wetrynarii w Bochni - Wacław Czaja.

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

   Urząd Gminy Żegocina informuje mieszkańców Gminy, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni
www.powiat.bochnia.pl/dla-mieszkancow/ochrona-zdrowia.html jest opublikowana Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy dla Powiatu Bocheńskiego w roku 2015.

Dyżury aptek, po zmianie - do pobrania plik pdf

OGŁOSZENIA 2014 >>>

[strona główna]

[BIP]