OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY - ROK 2016

OGŁOSZENIE SM "PRZYBYSZÓWKA"
   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przybyszówka" w Żegocinie ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac remontowych" w blokach 4 (wykonanie nowej wylewki w wiatrołapie klatki B, uzupełnienie tynków na ścianie zewnętrznej, docieplenie ścian szczytowych, malowanie całego bloku) i nr 6 (malowanie ścian zewnętrznych całego bloku). Oferty będą przyjmowane w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" w Żegocinie w terminie do 1 marca 2017 roku. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania: tel: 14 6132071.
KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO
Szkolenie z zakresu "centralizacji rozliczeń podatku VAT w JST"
    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni uprzejmie informuję, że organizuje szkolenie w zakresie " Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wystawianie faktur VAT i kasy fiskalne w Gminach po centralizacji.", które odbędzie się dnia 16 grudnia 2016r., godz. 10.00 w sali nr 003 (parter)

Szkolenie z zakresu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni zaprasza przedsiębiorców oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie pt.: "Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych", które odbędzie się w dniu 21.12.2016 r. o godzinie 13.00, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bochni ul. Gołębia 3, sala nr 003(parter).
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA - 09.11.2016
1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.267.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 12 października 2016 r. oraz wykazu podanego do publicznej wiadomości, informuję, że chętni na najem lokalu na parterze Urzędu Gminy w Żegocinie na warunkach opisanych w "Wykazie" powinni na dzienniku podawczym urzędu gminy w terminie do 24 listopada 2016 r. złożyć wniosek o najem przedmiotowej nieruchomości.
2. Wniosek powinien zawierać:1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osobą prawną lub inny podmiotem
2) datę sporządzenia wniosku;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami najmu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną wysokość czynszu najmu (nie niższą od ustalonej przez Wójta i podana w wykazie - link >>>)
5) sposób korzystania z lokalu (na jaki cel)
3.Wyboru najbardziej korzystnego wniosku dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy.
Zarządzeniem, który zakończony zostanie protokołem.
OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 08.11.2016

Sołtysi przypominają i informują o przyjmowaniu czwartej raty opłat podatkowo - śmieciowych do 15 listopada 2016 roku. Sołtys Żegociny w dniu 15 listopada w godzinach od 8 do 11 w sali CKSiT, w pozostałych dniach w domu; Sołtys Łąkty Górnej w dniach 14-15 listopada w godzinach od 8 do 17 w Remizie OSP, Sołtys Bytomska w dniach 15 listopada w godzinach od 8 do 10 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu; Sołtys Bełdna do 15 listopada br. w domu; Sołtys Rozdziela 14-15.11 od 8-10 w szkole i od 16-18 w Remizie OSP.
KOMUNIKAT BIURA POWIATOWEGO ARiMR - 10.10.2016
   Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Bochni informuje, iż zgodnie z ustawę z dn. 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 1605) informuje, że uległy następujące zamiany dotyczące terminowości i rejestracji trzody chlewnej.
  • Kupno, sprzedaż, padnięcia, ubój gospodarczy - termin na zgłoszenie 7 dni
  • Urodzenie świń - termin na oznakowanie kolczykami (nie tatuażem !!!) w lewym uchu
  • 30 dni od urodzenia - termin na zgłoszenie do biura 7 dni od oznakowania.
  • Świnie kupione do chowu - jeżeli będą w siedzibie stada dłużej niż 30 dni to muszą być dodatkowo zatatuowane!!! numerem siedziby w której przebywają.

    Przepisy wchodzą w życie od 17 października 2016 roku.
OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 17.09.2016
Sołtys Wsi Żegocina zawiadamia, że w dniu 25.09.2016 roku -niedziela o godzinie 17.00 w sali Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem będzie podział Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

Sołtys Wsi Łąkta Górna zawiadamia, że zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku (piątek) o godz. 18.00 w Remizie OSP.
KOMUNIKAT KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w p r/y pad ku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. [więcej >>>]
OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 08.09.2016
Sołtysi przypominają i informują o przyjmowaniu trzeciej raty opłat podatkowo-śmieciowych do 15 września 2016 roku
-Sołtys Żegociny w dniu 15 września w godzinach od 8 do 15 w sali Centrum Kultury, w pozostałych dniach w domu,
-Sołtys Łąkty Górnej w dniach 14-15 września w godzinach od 8 do 17 w Remizie OSP,
-Sołtys Rozdziela w dniach 12 września w godzinach od 8 do 10.00 w szkole i 13 września od 15 do 18 w Remizie OSP,
-Sołtys Bytomska w dniach 15 września w godzinach od 8 do 10 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu,
-Sołtys Bełdna do 15 września, w domu.
OGŁOSZENIE GOPS W ŻEGOCINIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie przypomina rodzicom dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, pobierającym zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny o obowiązku dostarczenia do 10 września 2016 r. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających uczęszczanie do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zatrudni lekarza od zaraz w podstawowej opiece medycznej na 1/2 etatu lub na umowę zlecenie. Tel.  666 327 265.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA
Wójt Gminy Żegocina informuje:
   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX" - 26.07.2016
Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" w Łąkcie Górnej zatrudni na umowę -zlecenie pracowników do produkcji /mile widziane osoby młode /powyżej 18/ lat z aktualną legitymacją szkolną lub studencką/. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Dziale Kadr - pokój nr 10;
tel. -14-613-15-23 w. 31. .
KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE - WYDZIAŁ ROLNICTWA
WR-II.7160.33.2016 Kraków, 23 czerwca 2016 r.

   W związku z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie znak: KRK WO.5073.1.2016.30 z dnia 15 czerwca 2016 roku informuję, iż w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sruktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.
Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca - 29 lipca br. w godz. 8:00-20:00. W związku z powyższym proszę o poinformowanie mieszkańców oraz podległych służb o planowanym przeprowadzeniu badań statystycznych.
KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO
  Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. [Więcej >>>]
KOMUNIKAT
   Informujemy, że w dniach 7-9 czerwca br. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA 16. Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
   W ramach rozgrywanych epizodów przeprowadzony zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania. W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych na określonym obszarze gminy.
Emitowane będą następujące sygnały:
- ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
- odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).
OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX" - 10.05.2016
  • Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" w Łqkcie Górnej zatrudni pracowników do produkcji na sezon - od miesiąca czerwca 2016 roku (kobiety + mężczyźni) na stanowisko robotnik pomocniczy. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Dziale Kadr - pokój nr 10; tel. -14-613-15-23 w. 31. Wymagana jest aktualna książeczka Sanepidu.

  • Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" w Łąkcie Górnej zatrudni kiewowcę kategorii B (może być emeryt lub rencista). Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Dziale Kadr - pokój nr 10; tel. -14-613-15-23. w.31

OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 07.05.2016
   Sołtysi przypominają i informują o przyjmowaniu drugiej raty opłat podatkowo - śmieciowych do 15 maja 2016 roku.
- Sołtys Żegociny w dniach: 12 -13 maja, w godzinach od 8 do 15, w sali Centrum Kultury,   w pozostałych dniach i godzinach - w domu;
- Sołtys Łąkty Górnej w dniach: 13 maja w godzinach od 8 do 18 - w Remizie OSP i 14 maja, w godzinach od 8 do 16 - w ERemizie OSP, po tych godzinach w domu;
- Sołtys Rozdziela w dniach: 11 maja, w godzinach od 7.30 do 10.00 - w szkole i od 18 do 20.30 w remizie, pozostałe dni w domu;
- Sołtys Bytomska w dniach: 14 maja w godzinach od 8 do 10 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu;
- Sołtys Bełdna do 15 maja - w domu.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

   W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Żegocina.
   Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 29 kwietnia 2016 r. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. [Więcej >>>]

KOMUNIKAT DYREKCJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŻEGOCINIE

   Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żegocinie informuje, że zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w dniach od 1 marca do 31 marca. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola proszeni są o wypełnienie Deklaracji. Dla chętnych kandydatów do przedszkola proszę o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami /oświadczenie o liczebności rodziny - rodziny wielodzietne /3 i więcej dzieci/, mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola/. Rodzice pracujący potwierdzają ten fakt na wniosku pieczęcią zakładu pracy. Szczegółowe kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w serwisie internetowym: http://www.przedszkolezegocina.pl/en/aktualnosci/537-rekrutacja-2016-2017.

Wójt Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że sołtysi zwołują zebrania wiejskiej w następujących miejscach i terminach:
12.03. 2016 r. /sobota/ - godz. 19.00. BEŁDNO /SZKOŁA/
12.03.2016 r. /sobota/ - godz. 17.00 BYTOMSKO /REMIZA OSP/
13.03.2016 r. /niedziela/ - godz.16.30. ŁĄKTAGÓRNA /REMIZA 0SP/
19.03.2016 r. /sobota/ - godz.17.00 ROZDZIELE /REMIZA OSP/
13.03. 2016 r. /niedziela/ - godz. 9.30 ŻEGOCINA /CENTRUM KULTURY/

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRAŃ:
1. Informacja z działalności Rady Sołeckiej za 2015 r.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych oraz założeń na 2016 r.
3. Dyskusja i wolne wnioski.
OGŁOSZENIE SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ "ZAMVINEX" - 29.02.2016
   Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex" z siedzibą w Łąkcie Górnej 255 poszukuje kandydatów na stanowiska Główny/a Księgowy/a, Kierownik Działu Księgowości.
   Zakres obowiązków to m.in. nadzór nad bieżącą pracą działu księgowego, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (sporządzanie deklaracji CIT, PIT), przygotowanie sprawozdań finansowych oraz innym raportów i analiz, wsparcie decyzyjne kierownictwa firmy w zakresie optymalnych rozwiązań księgowych.
   Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień z zakresu księgowości, finansów, podatków, znajomość języka angielskiego. Umowa o pracę na pełny etat.
   Więcej informacji pod nr telefonu 14/ 61-31-514.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kierowania CV i listu motywacyjnego na adres:
- Spółdzielnia Ogrodnicza "Zamvinex", Łąkta Górna 255, 32-731 Żegocina
- e-mail: ksiegowosc@zamvinex.pl , biuro@zamvinex.pl
OGŁOSZENIE SOŁTYSÓW - 26.02.2016
   Sołtysi przypominają i informują o przyjmowaniu pierwszej raty opłat podatkowo - śmieciowych do 15 marca  2016 roku.
- Sołtys Żegociny w dniach 12 marca sobota  w godzinach od 8 do 14 w sali Centrum Kultury i w dniach 14-15 marca w godzinach od 8 do 17 w sali Centrum Kultury; w pozostałych dniach i godzinach w domu,
-Sołtys Łąkty Górnej w dniach 12 marca sobota w godzinach od 9 do 17 w remizie OSP i w dniach 14-15 marca  w godzinach od 9 do 18 w remizie OSP; po tych godzinach w domu,
- Sołtys Rozdziela w dniach 10-11 marca w godzinach od 7,30 do 13,30 przy wejściu do Zespołu zkół w Rozdzielu i w dniach 14 marca od 8 do 14  i 15 marca w godzinach od 14 do 18 remizie OSP, w pozostałe dni w domu,
- Sołtys Bytomska w dniach 14-15 marca w godzinach od 8 do 10 w remizie OSP, w pozostałych dniach w domu,
-Sołtys Bełdna do 15 marca w domu.
OGŁOSZENIE SOŁTYSA WSI ŻEGOCINA - 10.01.2016
   Sołtys wsi Żegocina informuje, że opłatę na ubezpieczenia budynków można dokonywać u niego, do 27.01.2016 roku.

OGŁOSZENIA 2014 >>>

OGŁOSZENIA 2015 >>>

[strona główna]

[BIP]