OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY - ROK 2017

INFORMACJA PWOIATOWEGO URZĘDU PRACY W BOCHNI

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III"

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wykorzystaj swój czas. Masz pracodawcę, u którego chciałbyś odbyć staż - mamy jeszcze dostępne bony stażowe. Czas ucieka a z nim twoja szansa.
   Pamiętaj jeżeli jesteś osobą młodą w wieku 18-29 lat pozostającą bez pracy zarejestrowaną  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu ( tzw. młodzież NEET) - to nasz projekt jest skierowany właśnie do Ciebie.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Chcesz dowiedzieć się więcej o bonie stażowym - zapraszamy do kliknięcia.

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni .

OGŁOSZENIE SO "ZAMVINEX" - 14.02.2017
   Zarząd Spółdzielni Ogrodniczej "ZAMVINEX" w Łąkcie Górnej zatrudni pracownika na stanowisko elektryka. Wymagania: wykształcenie zawodowe lub średnie uprawnienia SEP do 15 KV /minimum do 1 KV/. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w dziale kadr pokój nr 10, tel. 14-6131523 w. 31.
MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZOWOJU REGIONALNEGO INFORMUJE - 08.02.2017

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż od 06.02.2017 r. do 28.02.2017 r. potrwa III nabór do projektu "Dobry Czas na Biznes - Krakowski Obszar Metropolitalny". W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 24 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
   Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone są na stronie projektu pod adresem: www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/25 w Bochni. Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879

WÓJT GMINY W ŻEGOCINIE - KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW - 02.02.2017

   Wójt Gminy Żegocina informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. Wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

OGŁOSZENIE SOŁTYSA ŁĄKTY GÓRNEJ - 10.01.2017
Sołtys wsi Łąkta Górna informuje, że istnieje możliwość wpłacenia składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego w PZU. Składki będą pobierane w dniach 24 oraz 25 stycznia ( t.j. wtorek i środa) w godz. 8.00 - 16.00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej. Tel.kont. 692 552 076
OGŁOSZENIE SOŁTYSA ŻEGOCINY - 13.01.2017
   Sołtys Żegociny informuje, że opłatę ubezpieczenia budynków można dokonywać u sołtysa do 30 stycznia 2017 roku.
OGŁOSZENIE PRZEDSZKOLI GMINY ŻEGOCINA
    Od 30.01. do 12.02.2017 rokutrwać będą ferie zimowe. W tym okresie Przedszkola w Gminie Żegocina zapewniają dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze: Przedszkole Publiczne w Żegocinie od 30.01 do 03.02.2017 i Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej od 06.02. do 10. 02. Bliżesze informacje na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.
OGŁOSZENIE SM "PRZYBYSZÓWKA"
   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przybyszówka" w Żegocinie ogłasza konkurs ofert na wykonanie prac remontowych" w blokach 4 (wykonanie nowej wylewki w wiatrołapie klatki B, uzupełnienie tynków na ścianie zewnętrznej, docieplenie ścian szczytowych, malowanie całego bloku) i nr 6 (malowanie ścian zewnętrznych całego bloku). Oferty będą przyjmowane w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" w Żegocinie w terminie do 1 marca 2017 roku. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania: tel: 14 6132071.

OGŁOSZENIA 2015 >>>

OGŁOSZENIA 2016 >>>

[strona główna]

[BIP]