OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WÓJTA

SKARBNIKA

SEKRETARZA

RADNYCH

DYREKTORÓW

  • Za 2010 rok >>>

  • Za 2010 rok >>>

  • Za 2008 rok >>>
  • Za 2008 rok >>>

  • Za 2007 rok >>>

  • Za 2007 rok >>>
  • Za 2007 rok >>>
  • Za 2006 rok >>>

  • Za 2006 rok >>>

  • Za 2006 rok >>>

Oświadczenia (do ściagnięcia) do mają formę pliku tekstowego worda.

   żegocina.pl

BIP Gminy Żegocina