planzagospodarowania00.jpg (46254 bytes)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻEGOCINA

   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) to akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

ZMIANY

[wstecz]