Rewitalizacja Gminy Żegocina.

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 30.12.2016 ROKU

   Wójt Gminy Żegocina w dniu 29.11.2016 r. przekazał do publicznej widomości dokument pod nazwą "Diagnoza stosunków społeczno - gospodarczych w gminie oraz problemów funkcjonalnoprzestrzennych, stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stanu technicznego tkanki budowlanej w gminie" stanowiącej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2023". Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina : http://zegocina.pl/BIP/rewitalizacja/wydarzenia/ogloszenieokonsultacjach.htm
   Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Żegocina. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, sugestii oraz propozycji obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Żegocina. Konsultacje rozpoczęły się 29 listopada 2016 roku i trwały do 28 grudnia 2016 r.

   W związku z tym, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Gminy Żegocina nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Fiszki mogą dotyczyć jedynie zaproponowanych obszarów rewitalizacji przez Radnych Gminy Żegocina tj. znajdujących się w sołectwach Łąkta Górna, Żegocina i Rozdziele.
   Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 5 stycznia 2017 roku. Fiszki można składać:
1. Drogą elektroniczną na adres: fundusze@zegocina.pl
2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316
3. Bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żegocina (pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu Gminy Żegocina tj. 7.30 - 15.30.

   Niniejsze zaproszenie stanowi nadal pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2023".

LINKI

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH >>> FISZKA PRZEDSIĘWZIĘĆ  KONSULTACYJNYCH >>>

[wstecz]

[index]