Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 05.04.2017 ROKU

   Obwieszczenie Wójta Gminy Żegocina z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 oraz Uchwały Rady Gminy Żegocina w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020

   Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Żegocina informuje, iż w związku z Uchwałą NR XXII/158/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020.

    Na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Żegocina informuje, iż w związku z Uchwałą NR XXII/158/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020.
   Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12 kwietnia 2017 roku do dnia 11 maja 2017 roku, na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą Nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia 2017r.) w formie:
1. Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się dnia 27.04. 2017roku:
. dla podobszaru Rozdziele o godz. 15:00 w Zespole Szkół w Rozdzielu,
. dla podobszaru Łąkta Górna o godz. 17:00 w Remizie OSP w Łąkcie Górnej.
2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 12 kwietnia 2017r. do 11 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 12 kwietnia 2017r. do 11 maja 2017r.
Wypełniony formularz można dostarczyć:
. drogą elektroniczną na adres fundusze@zegocina.pl,
. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina
. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy w Żegocinie, Żegocina 316, 32-731 Żegocina

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami, formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 12 kwietnia 2017r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Żegocina - www.zegocina.pl (zakładka "Program Rewitalizacji Żegocina") oraz w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30). Formularz konsultacyjny będzie można również pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz

[wstecz]

[index]