Rewitalizacja Gminy Żegocina.

ZAPROSZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 09.05.2017 ROKU

Żegocina, dnia 9.05.2017r.

Zapraszamy
na spotkania podsumowująco - konsultacyjne

Szanowni Państwo !

   W związku z opracowywaniem przez Gminę Żegocina  "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016 - 2020" Wójt Gminy Żegocina zaprasza mieszkańców obszarów rewitalizacji na spotkania warsztatowe, które odbędą się w dniu 17 maja 2017 roku zgodnie z następującym harmonogramem:
1. Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami obszaru rewitalizacji Rozdziele - godz. 15:00 (Zespół Szkół w Rozdzielu);
2. Spotkanie warsztatowe z mieszkańcami obszaru rewitalizacji Łąkta Górna - godz. 17:00 (Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej);

   Program Rewitalizacji jako dokument strategiczny stanowił będzie podstawędo ubieganiasię o środki z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Mając na uwadze strategiczne znaczenie tego dokumentu i możliwości finansowe jakie wystąpią w nowym okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2014-2020 zapraszamy Państwa do uczestnictwa w jego tworzeniu.
  Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do wykorzystania potencjałów obszarów rewitalizowanych.

                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy na spotkania.
Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz

[wstecz]

[index]