Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OGŁOSZENIE WARSZTATACH
dotyczących opracowania fiszek projektowych

     W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2020 Urząd Gminy Żegocina zaprasza na warsztaty dotyczące opracowania fiszek projektowych.
   Warsztaty odbędą się dnia 26 stycznia 2017 o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina (II piętro, Sala Narad )
   Spotkanie warsztatowe organizowane jest dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą nr XXI/2152/2017 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żegocina) oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2020. Warsztaty mają na celu zwiększenie udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji.

[wstecz]

[index]