Rewitalizacja Gminy Żegocina.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

    Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Żegocina. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag, sugestii oraz propozycji obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Żegocina. Konsultacje rozpoczną się 29 listopada 2016 roku i potrwają do 28 grudnia 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żegocina, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się dnia 13 grudnia 2016 o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina (II piętro, Sala Narad )
2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od dnia 29 listopada do dnia 28 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Żegocina (pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu Gminy Żegocina tj. 7.30 - 15.30.
3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w okresie od dnia 29 listopada do dnia 28 grudnia 2016 r. Wypełniony formularz można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: fundusze@zegocina.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316
- bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żegocina.

   Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny są dostępne od dnia 29 listopada na stronie www.zegocina.pl w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Żegocina. Linki do pobrania materiałów także poniżej.

LINKI

DIAGNOZA GMINY ŻEGOCINA >>> FORMULARZ KONSULTACYJNY >>>
PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY >>> MAPKA - ŁAKTA GÓRNA >>>

[wstecz]

[index]