Międzynarodowy znak obrony cywilnej.
GMINNA ŻEGOCINA - OBRONA CYWILNA

     Jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami, powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka w tym także wojną.
    Funkcja ta jest realizowana poprzez realizację zadań " obrony cywilnej " i skierowana jest na ochronę ludności, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwaniu ich skutków.

Opracowanie: Samodzielne stanowisko ds wojskowo - obronnych, ochrony cywilnej, spraw obywatelskich, ochrony ppoż, sytuacji kryzysowych - Barbara Łękawa - tel. 14 648 45 25

LINKI

CELE I ZADANIA OC

TELEFONY ALARMOWE SYGNAŁY ALARMOWE ZASADY POSTĘPOWANIA OSTRZEŻENIA 2017

wstecz