GMINNA ŻEGOCINA - OBRONA CYWILNA - OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA 2017

  • Ostrzeżenie o ryzyku wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla obszaru Krakowa, Małopolski północno-wschodniej, Małopolski północnej i Małopolski zachodniej w dniu 16 lutego 2017 roku
    Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza ze względu na prognozowany bardzo wysoki poziom stężenia 24-godzinnego pyłu PM10. Zaleca się śledzenie informacji na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, www.monitoring.krakow.pios.gov.pl   oraz www.muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza. Ewentualne potwierdzenie wprowadzenia stopnia zagrożenia nastąpi jutro w godzinach porannych.
    Obszar 2 - Małopolska północno-wschodnia, miasto Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski

wstecz