WYKAZ DRUKÓW DO POBRANIA

 

Nr druku

                                                                  Nazwa druku Pliki do pobrania

01

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpłaty opłaty za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
[plik.pdf] [plik word]
02 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z oboowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [plik.pdf] [plik word]
03 Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej [plik.pdf]

[plik word]

04 Wniosek dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej [plik.pdf] [plik word]
05 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych [plik.pdf] [plik word]
06 Wniosek o zmianę w bazie danych stanu prawnego użytkowania wieczystego (zmiana nazwiska) [plik.pdf] [plik word]
07 Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia ucznia [plik.pdf] [plik word]
08 Wniosek o wydanie dowodu osobistego [plik.pdf]
09 NIP-3 [plik.pdf]
10 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [plik.pdf] [plik word]
11 Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych [plik.pdf] [plik word]
12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina [plik.pdf] [plik word]
13 Oświadczenie majątkowe radnego [plik.pdf] [plik word]
14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [plik word]
15 Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego [plik word]
16 Druk IR-1 - Informacja o gruntach podlegających podatkowi rolnemu [plik.pdf] [plik word]
17 Druk IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [plik.pdf] [plik word]
18 Druk IL-1 - Informacja o lasach [plik.pdf] [plik word]
19 Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego [plik word]
20 Deklaracja na podatek leśny [plik.pdf] [plik word]
21 Deklaracja na podatek od nieruchomości [plik.pdf] [plik word]
22 Deklaracja na podatek rolny [plik.pdf] [plik word]
23 Wniosek o wydanie poświqadczenia zamieszkania [plik word]
24 Zgłoszenie pobytu czasowego [plik.pdf]
25 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [plik.pdf]
26 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [plik.pdf]
27 Zgłoszenie pobytu stałego [plik.pdf]
28 Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza [plik word]
29 Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia frontowego działki [plik word]
30 Wniosek o wydanie informacji o terenie dla działki [plik word]
31 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP, trwającego dłużej niż 6 miesięcy [plik.pdf]
32 Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej [plik word]
33 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym [plik word]
34 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego [plik word]
35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [plik word]
36 Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia frontowego działki [plik word]
37 Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [plik.pdf] [plik word]
38 Wniosek o podział nieruchomości [plik word]
39 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [plik.pdf] [plik word]
40 Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji [plik word]
41 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [plik.pdf] [plik word]
42 GOSP - Wniosek - kasa - konto [plik word]
43 GOPS - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego [plik word]
44 GOPS - Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego [plik word]
45 GOPS - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [plik word]
46 GOPS - Zaświadczenie lekarskie do tzw. becikowego [plik word]
47 GOPS - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego [plik word]
48 GOPS - Załączniki do wniosku o zasiłek rodzinny [plik word]
49 GOPS - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego [plik word]
50 GOPS - Wniosek p ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [plik word]
51 Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DŚ - 1) [plik word]
52. Wniosek o wydanie zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych. [plik.pdf]
53. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ... [plik word]
54. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP [plik.pdf]
55. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [plik.pdf]
56.

Nowy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

[plik word]
57. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem [plik word]
58. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego [plik.pdf]

1. Wybierz potrzebny wniosek     2. Wypełnij.    3. Wydrukuj lub wyślij.

Portal eWnioski.pl

wstecz