URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE - RADCA PRAWNY

Radca Prawny - mgr Maria Pławecka Stańdo -  tel. 14/  648 45 40

ZADANIA RADCY PRAWNEGO URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE:

  • Wykonywanie obsługi prawnej organów Gminy i Urzędu Gminy.
  • Świadczenie pomocy prawnej dla Rady Gminy, Wójta pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
  • Opiniowanie pod względem formalnym i prawnym projektów aktów normatywnych Rady Gminy, Wójta.
  • Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę.
  • Wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami i urzędami.
  • Wykonywanie nad egzekucją należności Gminy.
  • Informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy.

wstecz