Program Ograniczenia Niskiej Emisji w minie Żegocina.

  Wójt Gminy Żegocina informuje, że przystępuje do opracowania Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zamieszczonej ankiety.

Ankieta do pobrania

Ankieta do pobrania.

   O wypełnienie powyższej ankiety prosimy szczególnie osoby, które w najbliższym czasie planują wymianę pieca. Wypełnione ankiety w formie papierowej prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żegocina lub elektronicznie na adres: gmina@zegocina.pl w terminie do 03.03.2017r.

15.02.2017 r.

   Niska emisja - emisja komunikacyjna, emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.
   W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.
   Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepłą. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie: ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne), możliwość realizacji kompleksowych.

Schemat.

  

wstecz

Strona główna.