STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY ŻEGOCINA

I . WÓJT GMINY - JERZY BŁONIARZ
II. SEKRETARZ GMINY - ZBIGNIEW NOŻKIEWICZ  - tel.  14 / 648 45 22
III. SKARBNIK GMINY - ROZALIA PĄCZEK-RUDEK -  tel. 14 / 648 45 29
IV. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - MARIA PŁAWECKA STAŃDO - 14/  648 45 40 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY /WIELOOSOBOWE I JEDNOOSOBOWE/

I. Stanowiska wieloosobowe ds. finansów, podatków i opłat lokalnych oraz spraw socjalnych - tel.14 / 648 45 30
1) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Małgorzata Banat - 
2) Stanowisko ds. płac, gospodarki materialnej i inwentaryzacji - Rogala Barbara 
3) Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, podatku /VAT/ oraz spraw socjalnych - Dorota Kominiak 
4) Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Józefa Madej 
5) Stanowisko ds. rozliczenia inwestycji - Małgorzata Matras
6) Obsługa kasowa, rolnictwo i leśnictwo - Elżbieta Adamczyk 

II. Stanowisko wieloosobowe ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej, energetycznej, prawa wodnego, zamówień publicznych, ochrony środowiska, drogownictwa -

1) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa - Paweł Sajdak - tel. 14/ 648 45 41
2)  Stanowisko ds. drogownictwa - Józef Pączek - tel. 14/ 648 45 32
3) Stanowisko ds. zamówień publicznych - Andrzej Rudek  - tel:14/ 648 45 42

III. Samodzielne stanowiska pracy:

1) Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarka mieniem gminnym, rozgraniczenia - Maria Rogóż - tel: 14/ 648 45 41
2) Stanowisko ds. wojskowo obronnych, obrony cywilnej spraw obywatelskich, ochrony p.poż. sytuacji kryzysowych, pełnomocnik ds. informacji niejawnych - Barbara Łękawa - tel:14 / 648 45 25
3) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Krystyna Sawicka tel: 14 / 648 45 24
4) Radca Prawny - Maria Pławecka Stańdo -  tel.  14/  648 45 40
5) Stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki - Katarzyna Kaszuba
6) Stanowisko ds. obsługi rady gminy i wójta - Stanisława Bukowiec -  tel: 14/ 648 45 33
7) Stanowisko ds. organizacyjno administracyjnych - Ewa Szewczyk

wstecz