Herb Gminy Żegocina.

URZĄD GMINY ŻEGOCINA

    Urząd Gminy jest  jednostką organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.
   W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjnea
a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
   Kierownikiem urzędu jest wójt.

LINKI

KIEROWNICTWO
WÓJT GMINY SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY
JERZY BŁONIARZ JOANNA PYRZ ROZALIA PĄCZEK-RUDEK
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI POMOCNICZE
I. Kierownictwo urzędu:
1. WÓJT GMINY - Jerzy Błoniarz - tel.14 6484521, pok. nr 6
2. SEKRETARZ - Joanna Pyrz, - tel. 14 64 84522, pok. nr 5, sekretarz@zegocina.pl
3. SKARBNIK - Rozalia Pączek - Rudek, tel. 14 6484529, pok. nr 9
4. KIEROWNIK USC - Maria Pławecka-Stańdo, tel. 14 6484540, pok. nr 17, usc@zegocina.pl

II. Samodzielne stanowiska pracy:
1.Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Ewa Szewczyk, 14 6484520, pok. nr 4, gmina@zegocina.pl
2.Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Małgorzata Matras, Agnieszka Janiczek, tel. 14 6484530, pok. nr 8, ksiegowosc@zegocina.pl
3.Stanowisko ds. płac, środków trwałych - Maria Wełna,tel. 14 6484530, pok. nr 8
4.Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi - Anna Pagacz, tel. 14 6484535, pok. nr 10, srodowisko@zegocina.pl
5.Stanowisko ds. drogownictwa - Józef Pączek, tel 14 6484535, pok.nr 10
6.Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych - Dorota Kominiak, tel. 14 6484538, pok. nr 11, podatki@zegocina.pl
7.Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Józefa Madej, tel. 14 6484538, pok. nr 11, podatki@zegocina.pl
8.Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, kasa - Elżbieta Adamczyk, tel.14 6484523, pok. nr 12
9.Stanowisko ds. wojskowo-obronnych, ochrony p.poż. , sytuacji kryzysowych - Barbara Łękawa, tel.14 6484525,
pok. nr 14, kryzysowy@zegocina.pl 
10.10.Stanowisko ds. sportu i kultury fizycznej - Katarzyna Kaszuba, tel.14 6484525, pok. nr 14, sport@zegocina.pl
11.Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Krystyna Sawicka, tel. 14 6484524, pok. nr 15, elido@zegocina.pl
12.Stanowisko ds. zamówień publicznych - Andrzej Rudek, tel.14 6484542, pok. nr 16, przetargi@zegocina.pl
13.Stanowisko ds. funduszy unijnych - Jan Bujak, tel.14 6484542, pok. nr 16, fundusze@zegocina.pl
14.Radca Prawny - Maria Pławecka- Stańdo - tel. 14 6484540, pok. nr 17, usc@zegocina.pl
15.Stanowisko ds. obsługi rady - Stanisława Bukowiec, tel.14 6484533, pok .nr 18, rada@zegocina.pl
16.Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa - Paweł Sajdak, tel. 14 6484536, pok. nr 20, budownictwo@egocina.pl
17.Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Maria Rogóż, tel.14 6484541, pok. nr 23, nieruchomosci@zegocina.pl

wstecz

SAMORZĄD GMINY ŻEGOCINA