Fundusze Unijne.

    80,5 mld euro - to kwota, którą Polska otrzyma, by w 2015 r. stać sie krajem o wysokim poziomie rozwoju i jakości życia mieszkańców. Krajem bezpiecznym i przyjaznym, w którym warto inwestować i który warto odwiedzić. 67,3 mld euro posłuży finansowaniu 22 tzw. Programów Operacyjnych: 16 regionalnych, 4 krajowych, jednego dla Polski Wschodniej oraz programu, którego celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego wydatkowania funduszy unijnych. Dodatkowo na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Polska otrzyma 13,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
    Gmina Żegocina już wielokrotnie z nich korzystała, ale do wykorzystania jest jeszcze dużo pieniędzy. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach może z nich korzystać. Dlatego tworzymy nową podstronę serwisu, na której przedstawiać będziemy materiały własne oraz linki do stron z takimi wiadomościami. Prowadzić do niej będzie baner, umieszczony po prawej stronie strony głównej. Zachęcamy do częstego zaglądania pod ten link i zainteresowania się stwarzanymi możliwościami. Z funduszy mogą bowiem korzystać nie tylko samorządy, ale wiele innych podmiotów, także organizacje społeczne, firmy, rolnicy, przedsiębiorcy itd.

LINKI DO MATERIAŁÓW WŁASNYCH

LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Centrum Informacyjne FEM. Fundusze strukturalne. Akcja "Proste Fundusze". Program "Kapitał Ludzki".

Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Centrum Informacyjne FEM.

Fundusze strukturalne.

Akcja "Proste Fundusze".

Program "Kapitał Ludzki".

Serwis www.firma.info

Serwis informacyjny dla przedsiębiorców.

PUNKTY INFORMACYJNE W MAŁOPOLSCE:

Główny punkt informacyjny: (informacja ogólna o możliwościach dofinansowania z Funduszy Europejskich)

Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
el.: 012 299 07 40
fax: 012 299 07 41
e-mail: fem@umwm.pl 
www.fundusze.malopolska.pl/fem

Informacje dla przedsiębiorców:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
Punkt Konsultacyjny Ul. Kordylewskiego 11 (parter) 31-542 tel. 012 376 91 91 e-mail: info@mcp.malopolska.pl www.mcp.malopolska.pl 

Informacje o Programie Regionalnym (RPO):

Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
tel.: 012 299 07 40
fax: 012 299 07 41
e-mail: fem@umwm.pl 
www.fundusze.malopolska.pl/fem

Regionalna Instytucja Finansująca
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel.: 012 617 66 36
fax: 012 617 66 50
e-mail: fundusze@marr.pl 
www.marr.pl

Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (Program Kapitał Ludzki):

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
www.wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
tel.: 012 424 07 37
e-mail: efs@wup-krakow.pl 

Punkt Informacyjny EFS w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie
tel.: 014 626 95 43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny EFS w Zespole Zamiejscowym w Nowym Sączu
tel.: 018 442 91 25 w. 22
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl 
Regionalny Ośrodek  EFS 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Sikorskiego 5 (II piętro)
33-100 Tarnów  
tel.: 014 655 69 85
e-mail: info_tarnow@roefs.pl
www.tarnow.roefs.pl

Informacje o Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG):

Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Europejska Współpraca Terytorialna 2007 - 2013
Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007 - 2013:

ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
tel.: 012 29 90 634, 29 90 724
fax: 012 29 90 726
e-mail: etc@umwm.pl 
e-mail: etc@malopolska.mw.gov.pl 
www.malopolskie.pl/ewt 
um.wrotamalopolski.pl/ 

Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Małopolski Oddział Regionalny 
ul. Lubicz 25  
30-503 Kraków 
tel.: 012 629 80 50, 629 80 10, 629 80 20

Dodatkowe ogólne informacje o Unii Europejskiej lub inne sieci informacyjne:

Małopolskie Centrum Informacyjne 
(prowadzone przez Małopolski Urząd Wojewódzki)
www.malopolska.uw.gov.pl/mci
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
(koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW)
 www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0 
Regionalne Centra Informacji Europejskiej  
(sieć koordynowana przez UKIE)
www.ukie.gov.pl/www/cie.nsf/0/3304CD031D9519F9C1256E7F00426E3C?Open

Sieć European Enterprise Network 
(powstała na bazie EuroInfo Centre i Innovation Relay Centrem, nadzorowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=27     
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)
Ośrodki Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)
Punkty Konsultacyjne w ramach KSU
 

[wstecz]