GMINA ŻEGOCINA - ZAOPATRZENIE W WODĘ

KOMUNIKAT Z DNIA 23.02.2017

   W związku z zanieczyszczeniem wody w wodociągu gminnym w Łąkcie Górnej od dnia 23.02.2017, od godz. 16.00 obowiązuje całkowity zakaz spożywania wody nawet po przegotowaniu na terenie wsi Łąkta Górna. Woda nadaje się do celów sanitarnych. Zakaz obowiązuje do odwołania.

    Wójt Gminy Żegocina i Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łąkcie Górnej zawiadamiają, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez SANEPID Bochnia nr NHK-430-01-06-6/17 w dniu 23.02.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia (nawet po przegotowaniu). Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych oraz do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów.
   Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łąkcie Górnej od dnia 24.02.2017 od godz.7.00; Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy wsi Łąkta Górna o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie www.zegocina.pl, na tablicy ogłoszeń wsi Łąkta Górna Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 612 39 58 (SANEPID Bochnia), 14 648 45 20 (Urząd Gminy Żegocina ), 14 613 15 18 (ZGK)

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz
                                                                                                                             Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiesław Dudziak

  Komunikat 23.03.2017 r.

Decyzja 23.02.2017-01
Decyzja 23.02.2017-02
Decyzja 23.02.2017-03
Decyzja 23.02.2017-04

Opublikowano 23.02.2017 r. Godz. 16.32.

BIP [wstecz]