GMINA ŻEGOCINA - ZAOPATRZENIE W WODĘ

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w artykule 12 stanowi:
1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organyPaństwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowegopowiatowego inspektora sanitarnego.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogąwykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria oudokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonymprzez Państwową Inspekcję Sanitarną.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańcówo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

BIEŻACE KOMUNIKATY PSSE W BOCHNI >>>

KOMUNIKATY WÓJTA GMINY ŻEGOCINA W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODĘ - ROK 2017:

   Wójt Gminy Żegocina zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) przedstawia w załączeniu okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągów wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni :
BIP [wstecz]