WÓJT GMINY W ŻEGOCINIE - JERZY  BŁONIARZ

Jerzy Błoniarz

     Jerzy Błoniarz urodził się 3 kwietnia 1950 roku w Łąkcie Dolnej. Ma wykształcenie wyższe - ekonomiczne. Bezpartyjny. Prowadzi 3,5-hektarowe gospodarstwo rolne. Jego żona jest pracownikiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego, a syn Marcin ukończył Politechnikę Krakowską - Wydział Mechaniczny i obecnie pracuje zawodowo. 
     Wójtem Żegociny jest od 1995 roku, a z samorządem lokalnym związany jest od początku funkcjonowania obecnego samorządu lokalnego. Zasiadał w gromadzkich i gminnych radach narodowych, przez pewien czas był przewodniczącym Rady Gminy. Wiele lat prezesował Gminnej Spółdzielni w Żegocinie. W wyborach na wójta gminy w 2002 roku był jedynym kandydatem. Uzyskał 89-procentowe poparcie. Cztery lata później wygrał zdecydowanie ze swoim konkurentem Mirosławem Gądkiem, uzyskując 83-procentowe poparcie.

    W wyborach samorządowych 21 listopada 2010 roku startował jako jedyny kandydat i uzyskał 85 % poparcie. Od początku 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie, będąc jednocześnie Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP.
   W wyborach na kadencję 2014 - 2018 wygrał rywalizację z Jarosławem Orłem uzyskując 74 procentowe poparcie.

LINKI

ZARZĄDZENIA

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY KONKURSY
PRZEMÓWIENIA MAŁE GRANTY
żegocina.pl

BIP Gminy Żegocina