"Matka Mojego Pana przychodzi do mnie"
                   Łk 1.43

PEREGRYNACJA
OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
PO PARAFII ŻEGOCINA

6 - 7 marzec 2001
Parafia w Żegocinie

    Obecna wędrówka kopii Cudownego Obrazu po Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła się 15 kwietnia 2000 roku w Nowym Sączu. Drugiego marca 2001 roku Jasnogórska Pani nawiedziła parafię Łąkta Górna, trzeciego Trzcianę, czwartego Kierlikówkę, piątego Kamionną i wreszcie szóstego zawędrowała w swojej pielgrzymce do Żegociny. Powitała ją piękna pogoda i tłumy wiernych oczekujące na przyjazd ulokowanej w samochodzie kaplicy z Obrazem Jasnogórskiej Pani.
   Ceremonia powitalna rozpoczęła się na parkingu poniżej kościoła parafialnego w Żegocinie. Wśród tłumu oczekujących był także Biskup Tarnowski Władysław Bobowski, który przybył do Żegociny, by w tym ważnym dla parafian dniu nie tylko uczestniczyć w powitaniu Obrazu, ale także, by udzielić sakramentu bierzmowania 76 młodym parafianom. Po przywiezieniu obrazu z Kamionnej, został on przejęty przez parafian z Żegociny i w uroczystej procesji, przy wtórze orkiestry dętej z Żegociny, zaprowadzony do kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Z samochodu Obraz przejęli strażacy, potem nieśli go kolejno ojcowie, matki dzieci pierwszokomunijnych, przedstawiciele bierzmowanych i ponownie strażacy, którzy umieścili go na przygotowanym po lewej stronie ołtarza głównego, udekorowanym kwiatami tronie. Zaraz też rozpoczęła się ceremonia powitania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwsze słowa powitania wygłosił ksiądz proboszcz prałat Antoni Poręba, a następne przedstawiciele dorosłych, młodzieży i dzieci. Po uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa (w czasie której miało miejsce bierzmowanie młodzieży) rozpoczęło się modlitewne czuwanie poszczególnych przysiółków, miejscowości i młodzieży szkolnej.
   Następnego dnia, czyli 7 marca na kilka godzin (od 8 do 12) Obraz opuścił żegocińską świątynię, by przenieść się do zabytkowego kościółka w Rozdzielu. Wierni z tej miejscowości ze czcią oddali się pod opiekę Matce Bożej, uczestnicząc najpierw w koncelebrowanej Mszy świętej, potem czuwając modlitewnie, a następnie przyszli jeszcze do Żegociny, by uczestniczyć w ceremonii pożegnania Obrazu.
   Pożegnalne nieszpory z kazaniem księdza prałata Antoniego Poręby, podczas których żegocińska parafia oddała się pod opiekę Matce Bożej - to ostatni fragment uroczystości pożegnalnej. Strażacy przenieśli Obraz do samochodowej kaplicy i w asyście policji i strażackich samochodów przewieźli go do następnej parafii, do Rajbrotu.
     We wszystkich parafiach, po których wędrował Obraz, widać było zjednoczenie się ludzi, którzy chcieli godnie powitać Jasnogórską Panią. Wszędzie pełne wiernych były kościoły i ani na chwilę Obraz nie pozostał bez towarzystwa osób przy nim czuwających. Wiele osób nawiedziło też sąsiednie parafie, by jeszcze raz pomodlić się i oddać w opiekę Matce Bożej. W Żegocinie pojawili się prawie wszyscy księża i zakonnicy wywodzący się z tej parafii.Jeszcze raz okazało się, jak bardzo kochają swoją Jasnogórską Królową wierni z diecezji tarnowskiej.

Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej. Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej. Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej.
Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej. Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czestochowskiej.

[archiwum stron]

[parafia]