ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH w ŻEGOCINIE

Budynek Zespołu Szkół w Żegocinie.

   Rada Gminy w Żegocinie podjęła 28 marca 2001 roku uchwałę w sprawie założenia z dniem 1 września 2001 roku Zaocznego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W tym samym dniu Rada nadała tej szkole statut. Tak więc stworzono prawne podstawy pod funkcjonowanie kolejnej placówki oświatowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żegocinie, dla którego organem prowadzącym jest samorząd gminny. Nowa szkoła rozpoczyna już nabór.

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA DOROSŁYCH

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żegocinie
ogłasza nabór do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
na rok szkolny 2001/2002

Profil nauczania: ogólny

Język obcy: niemiecki lub rosyjski

Zajęcia: w formie zaocznej

Nauka: trwa 3 lata

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 11 czerwca do 17 sierpnia 2001 r.

Należy przedłożyć: życiorys i podanie (ze wskazaniem języka obcego), świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, 3 fotografie.

Listę przyjętych ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (0-14) 613 21 20.

... powrót