WIECZÓR LITERACKO - MUZYCZNY - "UWIĘZIONY PASTERZ"

Wieczornica Widzów powitał Dyrektor Szkoły w Łąkcie Górnej Jan Rosiek.

    - Gratuluję serdecznie. Uroniłem łezkę ze wzruszenia - mówił po spektaklu starszy wizytator Bogdan Szwajcer, gratulując autorkom wieczornicy: Romanie Adamczyk, Ewie Rosiek i księdzu katechecie Bogdanowi Lebrykowi udanego przedsięwzięcia. Ponad 50 uczniów Szkoły Podstawowej (głownie klasy szóstej)  i oddziału gimnazjum w Łąkcie Górnej przygotowało pod ich kierunkiem wieczór literacko-muzyczny pt. "Uwięziony Pasterz". Licznie przybyłej wieczorem 18 listopada 2001 roku do sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły publiczności, wśród której byli uczniowie, ich rodzice, mieszkańcy Łąkty Górnej i Dolnej oraz zaproszeni goście (m. in. ks. prałat Antoni Poręba, wójt Jerzy Błoniarz) młodzież przybliżyła ważniejsze wydarzenia z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Jego pobytu w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. Poszczególne epizody z życia kardynała przeplatano piosenkami w wykonaniu zespołu "Szacunek". Grupę tworzą studenci krakowskich uczelni pochodzący w Łąkty: Iza Orzeł, Paulina Mech, Jakub Mech i Bartłomiej Guzik. W rolę kardynała wcielił się Marcin Kącki. Zagrał znakomicie, podobnie jak jego koleżanki i koledzy. Nic dziwnego, że po zakończeniu spektaklu, widzowie brawami na stojąco nagrodzili młodych wykonawców.
   Przed i po półtoragodzinnym spektaklu można było oglądać wystawę "Kardynał Stefan Wyszyński", którą przywieziono tu z Krakowa dzięki Tomaszowi Krawczykowi.
   - To nasza coroczna impreza z cyklu prezentacji szkoły w środowisku. Jest ważnym elementem programu wychowawczego naszej szkoły - informował, witając widzów, dyrektor szkoły Jan Rosiek. Wzruszenie widzów i składane po spektaklu organizatorom oraz wykonawcom gratulacje świadczą o tym, że szkoła bardzo dobrze wypełnia swoją misję. - Przeżyłem dziś bardzo dużo. Wielkie to i szlachetne, co dla Wielkiego Polaka i Patrioty, tu dziś zrobiliście - powiedział po zakończeniu prezentacji wójt Jerzy Błoniarz. - Tu każde słowo zmieni nastrój na gorszy. Nie uczmy się nigdy na błędach, bo to kosztuje - tak refleksyjnie wypowiedział się natomiast ksiądz prałat Antoni Poręba.

Nastrojowe piosenki śpiewała Iza Orzeł z zespołu "Szacunek". Jedna ze scen spektaklu o Prymasie Stefanie Wyszyńskim. W rolę Polaka Tysiąclecia wcielił się Marcin Kącki. Wystąpiło ponad 50 uczniów.
Przybyło bardzo dużo publiczności. Wystawa. Przemawiał m. in. ksiądz dziekan Antoni Poręba.

[wstecz]