Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

INAUGURACJA  ZAJĘĆ W LICEUM ZAOCZNYM - 15.09.2001

    28 marca 2001 roku Rada Gminy w Żegocinie podjęła  uchwałę w sprawie założenia w Żegocinie z dniem 1 września 2001 roku Zaocznego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. W tym samym dniu Rada nadała tej szkole statut. W ten sposób  stworzono prawne podstawy pod funkcjonowanie kolejnej placówki oświatowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żegocinie, dla którego organem prowadzącym jest samorząd gminny.
   W sobotę - 15 września 2001 roku - w jednej z sal Zespołu Szkół w Żegocinie odbyła się inauguracja roku szkolnego w nowej gminnej placówce oświatowej. Witając słuchaczy i zaproszonych gości - wśród których byli m. in. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz i ksiądz proboszcz prałat Antoni Poręba - dyrektorka Zespołu Szkół mgr Danuta Pączek powiedziała: - Mam nadzieję, że szkoła ta zapełni istniejącą w okolicy lukę edukacyjną i umożliwi zdobycie matury wszystkim, którzy chcą podnieść swoje wykształcenie.
   Ksiądz prałat zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszch czasach trzeba wiele razy zmieniać zawód. Matura umożliwia zaś dalsze kształcenie i daje szansę na studia wyższe. - Stąd wchodzi się do dalszej wiedzy - powiedział ksiądz Poręba.
    - Bardzo się cieszę, że udało się uruchomić tą formę kształcenia. Tu w dobrych warunkach i pod kierunkiem dobrych nauczycieli zdobywać będziecie wiedzę potrzebną Wam do podnoszenia kwalifikacji. Życzę, byście wszyscy uzyskali świadectwa maturalne i mam nadzieję osobiście uczestniczyć w ich wręczaniu.
     Naukę w nowej formie kształcenia rozpoczęło 40 uczniów. To absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Pochodzą z wiosek Gmin: Żegocina, Nowy Wiśnicz, Laskowa, Lipnica Murowana. Niektórzy - jak np. pani Zofia Korta z Rajbrotu, kończyli je dosyć dawno. - Jestem krawcową, ale pracuję w GOPS w Lipnicy Murowanej. Od dawna marzyłam o nauce w szkole z maturą, ale brakowało albo czasu, albo pieniędzy. Dopiero teraz pojawiła się okazja na uzyskanie średniego wykształcenia. Teraz, chcąc zaistnieć na rynku pracy, trzeba mieć wiedzę. Będę się więc uczyć sama dla siebie - stwierdziła  pani Zofia, która Zasadniczą Szkołę Zawodową w Łapanowie ukończyła 20 lat temu.
   Pan Adam Bulanda z Laskowej od 10 lat jest piekarzem. - Będę teraz musiał pogodzić naukę z pracą zawodową i budową domu. Ale nauka nadal mnie cieszy. Człowiek nie może bowiem stać w miejscu - mówi z przekonaniem.
   - Muszę dalej się uczyć, bo gdybym stracił pracę w piekarni, w której obecnie pracuję, to co zrobię ?  - pyta sam siebie tegoroczny absolwent żegocińskiej szkoły zawodowej Andrzej Rożnowski z Bytomska, który - podobnie jak 39 pozostałych uczniów klasy pierwszej Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Żegocinie - rozpoczął zajęcia w nowej szkole.
    Dyrektorka Zespołu Szkół Danuta Pączek zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, zwłaszcza na początku, albowiem jest to całkowicie nowy typ szkoły. Wierzy jednak głęboko w to, że przy wsparciu władz gminnych i zaangażowaniu uczniów, uda się przezwyciężyć wszystkie trudności i pomyślnie zakończyć trzyletni cykl szkolenia. - W przyszłym roku prowadzić będziemy dalszy nabór. Za tegoroczny pragnę serdecznie podziękować księdzu prałatowo Porębie i księżom z okolicznych parafii, którzy o naborze informowali w kościołach - powiedziała dyrektorka placówki i jednocześnie wychowawczyni zaocznej klasy.

Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

Inauguracja zajęć w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie - 15.09.2001 r.

[wstecz]