KURS ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W ŻEGOCINIE

      Około 100 rolników z kilku gmin wzięło udział w trzydniowym Kursie Rolnictwa Ekologicznego, który w końcu stycznia 2002 r. zorganizował w Żegocinie bocheński oddział Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tak duży udział w szkoleniu jest spowodowany wciąż zwiększającym się zainteresowaniem ekologicznym rolnictwem wśród producentów żywności. Kurs ten zakończy się wydaniem zaświadczeń respektowanych przez "Ekoland" przy ubieganiu się o atest gospodarstwa ekologicznego.
    - W chwili obecnej na terenie powiatów: bocheńskiego i tarnowskiego jest tylko 9 gospodarstw posiadających ten atest. Na terenie gminy Żegocina jest jedno z nich. Certyfikat ten upoważnia gospodarstwo do sprzedaży własnych produktów jako ekologicznych - poinformowała Barbara Urban, jedna ze współorganizatorek kursu.
    - Na zachodzie Europy i ostatnio także w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na produkty ekologiczne. Tam już 30-40% produktów rolniczych ma ekologiczny atest; u nas znacznie mniej. W 1998 roku gospodarstw mających atest "Ekolandu" było 500. W roku 2001 jest ich już 2 tysiące. Gospodarują na powierzchni 30 tys. ha, co stanowi tylko 0,02% użytków rolnych w Polsce. W Europie średnio jest to 3% areału użytków rolnych, a Unia Europejska planuje, że w roku 2010 będzie to 20-30%. Jasno z tego wynika, że i polscy rolnicy muszą przestawiać się na produkcję ekologiczną - tłumaczył Stefan Krysiak - główny specjalista Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie, który prowadził jeden z elementów kursu w Żegocinie.
     Są trzy ważne elementy, które rolnicy przestawiający gospodarstwa na produkcję ekologiczną powinni wziąć pod uwagę. 1 - rolnictwo ekologiczne jest zgodne z naturalnymi prawami przyrody, zapewnia równowagę środowiska glebowego oraz trwałą i wysoką jakość produktów i surowców rolniczych; 2 - wzrasta i nadal będzie wzrastać koniunktura na produkty ekologiczne, co daje szansę na zbyt produktów, 3 - w okresie przestawiania gospodarstwa na produkcję rolniczą (trwa to 2-3 lata) i także potem, rolnik uzyskuje z budżetu państwa coroczną dotację (w roku 2001 były to następujące kwoty: do 1 ha użytków zielonych 150 zł, do 1 ha upraw warzywnych - 690 zł w okresie przestawiania; potem te dotacje są nieco mniejsze).
     W okolicach Żegociny rolnicy zdają się rozumieć, że rolnictwo ekologiczne - to właściwie jedyna szansa na utrzymanie się ich gospodarstw na rynku rolnym. Świadczy o tym duże zainteresowanie kursem. Z pewnością szkolenie to pozwoli zrozumieć rolnikom, że należy produkować tak, by nie niszczyć ziemi i jednocześnie żywić, nie szkodząc zdrowiu.

Kurs Rolnictwa Ekologicznego - Żegocina - 29 styczeń 2002. Wykład Stefana Krysiaka z Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju  Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Częstochowie.

tols

[powrót]