NOWOROCZNE  SPOTKANIE  OPŁATKOWE

   16 stycznia 2002 roku na tradycyjnym opłatkowym spotkaniu w Domu Kultury w Żegocinie zebrali się radni, księża, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy, aktywiści społeczni i pracownicy urzędu gminy.

   Z noworocznymi przemówieniami   wystąpili: Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz i ksiądz proboszcz Antoni Poręba.

   Uczestnicy spotkania złożyli sobie noworoczne życzenia, połamali się opłatkiem, a na zakończenie wspólnie kolędowali. Uroczystość uświetnił występ zespołu kolędniczego z Rozdziela.

FOTOREPORTAŻ

Noworoczne przemówienie Wójta Jerzego Błoniarza. Podczas spotkania na scenie pojawiły się tzw. "droby" z Rozdziela.
Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Wspólne kolędowanie.
[wstecz]