I GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS III-IV ORAZ V-VI

     Otrzymaliśmy właśnie wyniki I Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas III-IV oraz V-VI. Postanowiły go zorganizować i przeprowadzić nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej mgr Teresa Białka i mgr Katarzyna Dobrzańska. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie z wszystkich szkół postawowych gminy Żegocina.
     Z zebraniem chętnych do matematycznej rywalizacji nie było problemu. Konkurs przeprowadzono zgodnie z opracowanym przez pomysłodawczynie regulaminem. Eliminacje szkolne odbyły się 4 grudnia 2001 r. Dzieci w każdej ze szkół podstawowych o tej samej godzinie rozpoczęły prace nad rozwiązaniem zadań testowych opracowane przez organizatorki tegoż konkursu. Uczniowie mieli dokonać trafnego wyboru spośród czterech podanych różnych wyników. Do rywalizacji przystapiło  61 uczniów z klas III - IV oraz  62 z klas V - VI. Do gminnego etapu Konkursu Matematycznego - finału -  zakwalifikowano 35 uczniów z klas III-IV i 32 z klas V- VI.

     Finał odbył się 05 marca 2002 roku w PSP w Łąkcie Górnej. Uczniowie otrzymali do rozwiązania zadania otwarte ułożone przez nauczycieli. Na ich rozwiązanie mieli godzinę czasu. Nastepnie komisje oceniające testy wyłoniły zwycięzców.

     Dnia 22 marca 2002 roku w czasie uroczystości zorganizowanej w PSP w Łąkcie Górnej ogłoszono wyniki. Na uroczyste zakończenie konkursu przybyli goście: Sekretarz Gminy w Żegocinie Zbigniew Nożkiewicz, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Bogdan Szwajcer, doradca metodyczny nauczania zintegrowanego Alicja Świątek, przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Łąkcie Górnej Zofia Grabska, dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie oraz nauczyciele.
     Zwycięzcom rozdano nagrody i dyplomy, zaś pozostałym uczestnikom tylko dyplomy. Wręczono też podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tego konkursu.

     Tytuł najlepszego matematyka klas III przypadł dwójce uczniów: Karolinie Kupiec z PSP w Łąkcie Górnej i Robertowi Odrońcowi z PSP w Rozdzielu.

     I miejsce i tytuł najlepszego matematyka klas III-IV w gminie zdobyły: Krawczyk Aleksandra z klasy IV PSP w Łąkcie Górnej i Dziedzic Edyta z klasy IV b PSP w Żegocinie. II miejsce zajęli: Rosiek Łukasz z PSP w Łąkcie Górnej i Jakubczyk Marek z klasy IV a PSP w Żegocinie.   Trzecia lokata przypadła zaś Kukli Iwonie z klasy IV PSP w Rozdzielu.

     Wśród uczniów klas V-VI tytuł najlepszego matematyka wywalczyła  Nożkiewicz Dominika z klasy VI PSP w Rozdzielu,  która wyprzedziła Wspaniałego Tomasza z klasy V b z PSP w Żegocinie (II miejsce) oraz Krawczyka Pawła z klasy VI b PSP w Żegocinie i Matlęgę Łukasza z klasy VI c PSP w Żegocinie.

      Konkurs udowodnił, że młodych, zdolnych matematyków nie brakuje w gminie Żegocina. Wszyscy mają nadzieję, że ich talent będzie się w dalszym ciągu rozwijał.

TAK BYŁO W FINALE

Sala gimnastyczna PSP w Łąkcie Górnej. Finał I Gminnego Konkursu Matematycznego.

Komisja konkursowa pilnowała, by nikt nie odpisywał.

W przerwie - część artystyczna.

Sala gimnastyczna PSP w Łąkcie Górnej. Finał I Gminnego Konkursu Matematycznego. Komisja konkursowa pilnowała, by nikt nie odpisywał. W przerwie - część artystyczna. Z humorem o matematyce.

Zaproszeni goście.

Wręczenie podziękowań nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Organizatorki konkursu i laureaci.

Zaproszeni goście. Wręczenie podziękowań nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Organizatorki konkursu i laureaci.
[wstecz]