KURSY  W  ROZDZIELU

Kurs komputerowy w SP w Rozdzielu.

Kurs komputerowy w SP w Rozdzielu.

     Na początku września ubiegłego roku Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Rozdzielu Alicja Adamczyk złożyła wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  o dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy Żegocina.   Podstawowym celem działania w tym kierunku ma być wielofunkcyjny rozwój wsi i zmniejszenie bezrobocia.

     W październiku podpisano stosowna umowę. Szkoła musiała zobowiązać się do przeprowadzenia  w okresie do 30 sierpnia 2002 roku trzech kursów dla mieszkańców wsi ("Edukacja w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych", "Podstawy obsługi komputera" oraz "Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej") oraz przeznaczyć na cele szkolenia z własnych środków 5.5 tysiąca zł. Jeśli szkoła spełni te warunki, otrzyma najpierw 12 tysięcy zł (to już się stało), a po zakończeniu szkoleń jeszcze 3 tysiące.

     11 marca 2002 roku odbyło się w budynku szkolnym wręczenie zaświadczeń o ukończeniu 30-godzinnego kursu komputerowego. Uczestniczyło w nim 40 osób (dwie grupy).

     - O kursie dowiedziałem się z ogłoszeń. Przez ponad dwa tygodnie, codziennie z wyjątkiem niedziel, przychodziliśmy do szkolnej pracowni komputerowej, by uczyć się podstaw obsługi komputera. Z kursu jestem bardzo zadowolony z trzech powodów: był bezpłatny, dużo się nauczyłem i z pewnością mi się przyda. Swoje dzieci - jak podrosną - też zapiszę na taki kurs - powiedział po otrzymaniu zaświadczenia Adam Waligóra - rolnik z Rozdziela.

     Swojego zadowolenia nie kryła też dyrektorka szkoły Alicja Adamczyk. - Na początku myślałam, że będą trudności w skompletowaniu uczestników kursów. Okazało się jednak, że będą aż dwie grupy. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 21 tysięcy złotych. Dzięki naszym kursom podniesie swoje kwalifikacje zawodowe wiele osób bezrobotnych z terenu nie tylko Rozdziela, ale i okolicznych wiosek. Sprzęt, jaki zakupiliśmy na potrzeby prowadzenia szkoleń ze środków od AMiRR, stanie się naszą własnością po pięciu latach. Dzięki temu wzbogacimy pracownię komputerową o dwa nowe zestawy komputerowe i kserokopiarkę. Dziękuję bardzo także samym uczestnikom kursu, a zwłaszcza pani Danucie Janiczek, liderującej grupie, za to, że poskładali się i zakupili w prezencie dla szkoły drukarkę atramentową. Za rok ponownie wystąpię do Agencji ośrodki na dalsze szkolenia.

Wręczanie zaświadczeń o ukończeniu kursu. Wręczanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

      Tak więc ze współpracy szkoły i AMiRR są zadowoleni wszyscy. Okazuje się także, że do dotychczasowych funkcji szkoły doszła jeszcze jedna,  aktywnego udziału w zwalczaniu coraz większego bezrobocia na wsi.

[wstecz]