DZIEŃ ZIEMI 2002
Pamiątkowa fotografia po zakończeniu apelu.

    Z okazji Dnia Ziemi, przypadającego na 22 kwietnia, działające w Zespole Szkół w Żegocinie i prowadzące przez mgr Stanisławę Łach Kółko Geograficzne przeprowadziło w poniedziałek okolicznościowy apel połączony ze spotkaniem z Barbarą Bajor - prezeską zarządu Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie.

  Uczniowie poinformowali społeczność szkolną o swoich pracach na rzecz ochrony środowiska, a następnie przedstawili humorystyczną inscenizację o smogach. Następnie w krótkim wykładzie pani Barbara Bajor przypomniała uczniom pojęcia związane z działalnością organizacji ekologicznych: "eskapizm" (oderwanie od rzeczywistości) oraz wyjaśniła nowe - "pradygmat" (ogólnie przyjęty wzorzec działania). Zaprosiła uczniów do udziału w organizowaych podczas wakacji warsztatów, podczas których bdzie można rozwijać zdolności plastyczne w dziedzinie tworzenia dzieł sztuki z ekologicznych materiałów.

    Na zakończenie spotkania zastępca dyrektora Zespołu Szkół mgr Teresa Stachoń podziękowała osobom zaangażowanych w przygotowanie apelu, a następnie zwróciła się do uczniów: - Chciałabym, byście na zawsze zapamiętali hasło "Ratujmy Ziemię" i realizowali je codziennie, nie zaśmiecając środowiska, nie kupując napojów w plastikowych opadowaniach.

     W apelu wzięli udział uczniowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego.

Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Żegocinie. Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Żegocinie.
Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Żegocinie. Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Żegocinie.

Tekst i foto: tols

[wstecz]