Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
oraz Powszechny Spis Rolny w 2002

na terenie Gminy Żegocina
21 maja - 8 czerwca 2002 r.    

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej z 1995 r. oraz ustawą o NSP z 2 grudnia 1999 r. Gminnym Komisarzem Spisowym jest Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Na podstawie jego zarządzenia 1 marca 2002 r. rozpoczęło dziłalność  5-osobowe Gminne Biuro Spisowe.   - Rekrutacja kandydatów na rachmistrzów i szkolenia oraz egzamin przebiegły bez żadnych problemów. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia spisu -  twierdzi Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy, który kieruje bieżącą pracą tego Biura.

Zbigniew Nożkiewicz.

Narodowy Spis Powszechny 2002.

     Członkowie Gminnego Biura Spisowego zostali w dniach 11-15 marca przeszkoleni w Starostwie Powiatowym w Bochni z zakresu metodologii i organizacji spisu . Biuro od razu rozpoczęło zapisywanie osób chętnych do pracy w charakterze rachmistrza spisowego. Zgłosiło się 48 osób. Ostatecznie do kursu, który odbył się w Żegocinie, przystąpiło 44 kandydatów. Byli  wśród nich: absolwenci szkół, osoby bezrobotne, emeryci, renciści, pracujących w zakładach pracy   i w  gospodarstwach rolnych. Nie było wśród nich pracowników administracji państwowej i samorządowej.

     W trakcie kursów część osób zrezygnowała. Ostatecznie do egzaminu kwalifikacyjnego przystąpiło 31 osób. W ten sposób wyłoniono 23 osoby (21 + 2 osoby rezerwowe) najlepiej przygotowane do pracy w charakterze rachmistrzów. Po nastepnym spotkaniu organizacyjnym, począwszy od 9 maja,   wyruszą w teren na tzw. obchód przedspisowy, by podczas niego umówić się z mieszkańcami gminy na konkretny termin dokonania spisu. Muszą go dokonać między 21 maja a 8 czerwca. Na jednego rachmistrza, w zależności od wielkości ustalonego obwodu przypadnie od 25 do 85 mieszkań. Każdy rachmistrz będzie wyposażony w legitymację upoważniającą go do przeprowadzenia spisu, zawierającą niepowtarzalny identyfikator, zdjęcie oraz imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego, imienną pieczątkę i podpis dyrektora urzędu. 

      Pytania rachmistrzów dotyczyć będą między innymi daty urodzenia, płci, stanu cywilnego, wykształcenia. Zostaniemy także zapytani o mieszkanie: jego infrastrukturę, powierzchnię, sposób ogrzewania, o liczbę pokoi oraz o prawo własności do mieszkania. Będą pytania o pracę, także dodatkową, a także pytania o bezrobocie.
Nie będzie natomiast pytań o wyznanie, zarobki i sprawy intymne.

      Osobiste pytania pojawią się natomiast w badaniu ''Dzietność Kobiet", które towarzyszyć będzie spisowi. Żegocina została wylosowana do udziału w tym badaniu, więc rachmistrz  poprosi kobiety o odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu spisowym. O ile jednak na pytania Narodowego Spisu Powszechnego mamy obowiązek odpowiedzieć, to możemy odmówić odpowiedzi na pytania zawarte w badaniu "Dzietność kobiet".

INFO O SPISIE >>>

PODSTAWOWE WYNIKI GMINY ŻEGOCINA >>>

[wstecz]