Matura 2002 - dzień pierwszy - język polski.

MATURA 2002

    33 uczniów, czyli cała klasa tegorocznych absolwentów żegocińskiego Liceum Ogólnokształcącego przystapiła do zdawania matury. Wszyscy zdecydowali się na egzamin wg tzw. starej formuły. 9 maja pisali egzamin z języka polskiego, a dzień później w wybranych przedmiotów. 18 osób zdecydowało się na matematykę, 9 na biologię oraz po 3 na historię i język angielski.

     10 maja - egzamin z drugiego, wybranego przedmiotu.  Na historii, biologii można wybrać jeden spośród trzech tematów, na matematyce, fizyce z astronomią i chemii trzy z pięciu zadań, na języku obcym obowiązują wszystkie tematy z zestawu. Podczas egzaminu pisemnego zdających będzie pilnować co najmniej trzech nauczycieli.

MATURA 2002

Matura 2002. Matura 2002. Matura 2002.

JĘZYK POLSKI:
Tematy w woj. małopolskim

1. "Jesteśmy albo bohaterami, albo nicponiami; charakterów średnich, na których głównie spoczywa budowa społeczna, mamy bardzo mało" - Rozważ myśl Wacława Berenta, odnosząc się do opinii o Polakach utrwalonych na kartach literatury".

2. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.

3. Tomasz Mann wypowiedział myśl, iż człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem osobistym, jako jednostka, ale też życiem swojej epoki i swojego pokolenia. Odnieś się do tego spostrzeżenia, odszukując w dziełach wybranych twórców te idee i problemy, które były znakami czasów, w jakich żyli.

4. Ważne pytania Ryszarda Krynickiego. Zinterpretuj wiersz "Staram się ciebie zrozumieć".

WSZYSCY ZDALI !!!

    28 maja zakończyły się egzaminy ustne. 27 osób zdawało język angielski (1 osoba zwolniona), 6 język rosyjski. Z przedmiotów wybranych: matematyka - 14 (w tym 2 osoby zwolnione), biologia - 9, historia - 4, geografia - 5, fizyka - 1. Okazało się, że zdali je wszyscy. Serdecznie gratulujemy !!
      Wręczenie świadectw nastąpi 7 czerwca. Trzymamy kciuki za dostanie się na studia. Macierzysta szkoła, a także samorząd gminy, mogą finansowo pomóc na I roku studiów poprzez stypendia.

Maturzyści LO w Żegocinie - rok 2002 oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej w pierwszym dniu matur.

Maturzyści:
Andrzej Bilski, Ewa Chmura, Anna Fąfara, Bartłomiej Hejmo, Lucyna Janiczek, Renata Janiczek, Grzegorz Jędrzejek, Karolina Juszczyk, Maria Kanownik, Anna Kępa, Dorota Kozak, Małgorzata Łacna, Joanna Łękawa, Patrycja Łukasz, Ewa Matras, Małgorzata Mikołajek, Jarosław Mirowski, Joanna Mróz, Elżbieta Mus, Grzegorz Nowak, Wioletta Odroniec, Marcin Piech, Marcelina Rębilas, Bartłomiej Ryba, Stanisława Stach, Małgorzata Tabor, Agnieszka Tarkowska, Justyna Tyc, Iwona Waligóra, Małgorzata Waligóra, Maria Wolak, Paulina Wróbel, Marta Zamora.

Nauczyciele: mgr Danuta Pączek - dyrektor, mgr Teresa Stachoń - wychowawczyni, mgr Jadwiga Pączek - polonistka, ks. mgr Jan Gniewek - katecheta.

CIEKAWOSTKI

  • Aż 15 absolwentów uzyskało na koniec IV klasy średnią ocen powyżej 4,0.
  • Najwyższe średnie na maturze uzyskały: Karolina Pączek, Małgorzata Tabor i Marcelina Rębilas.

Gratulujemy !!!

[wstecz]