STRAŻACKA UROCZYSTOŚĆ W ROZDZIELU

      Uroczystość w Rozdzielu.

      26 maja 2002 r. odbyła się w Rozdzielu uroczystość poświęcenia sztandaru oraz oddania do użytku remizy OSP i świetlicy wiejskiej. Ceremonia rozpoczęła się zbiórką strażackich pododdziałów w pobliżu zabytkowego kościółka w Rozdzielu, które kilka minut przed godziną 16 przeszły do świątyni, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Koncelebrowali ją: duszpasterz strażaków diecezji tarnowskiej ks. Stefan Cabaj i ks. Józef Zelek - rodem z Rozdziela.

       Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. Stefan Cabaj. Zaapelował do strażaków: - Proszę Was, niech sztandar przypomina Wam najważniejsze zadanie: bezinteresownie służyć innym. Po kazaniu poświęcił strażacki sztandar, który przyniósł do kościoła poczet w składzie: Stanisław Szewczyk (chorąży), Marek Paruch i Jan Wolak.

       Po mszy uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez strażacką orkiestrę dętą z Żegociny,  przeszli pod remizę. Przed jej frontem odbyła się dalsza część uroczystości. Po odegraniu hymnu dowódca zgrupowania - Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Władysław Zatorski zameldował Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Krakowie Sewerynowi Dyja gotowość strażackich pododdziałów do uroczystości. Następnie licznie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Prócz Komendanta  Wojewódzkiego PSP przybyli m. in. senatorowie: Mieczysław Mietła i Józef Sztorc, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Czesław Kosiba, Starosta Powiatu Bocheńskiego, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwik Węgrzyn, Stanisław Pajor z Małopolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Krakowie, Tadeusz Orzechowski - Komendant Powiatowy Policji w Bochni, Tadeusz Lis - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, Józef Mroczek - radny Sejmiku Małopolskiego i wielu innych. Sporą grupę stanowili również mieszkańcy Rozdziela.

     Następnie głos zabrał Naczelnik OSP w Rozdzielu Czesław Szewczyk. Wyraził podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do budowy remizy i przekazania sztandaru. Następnie prowadzący uroczystość Zbigniew Nożkiewicz odczytał akt nadania sztandaru. Wiceprezes ZW ZOSP RP w Krakowie Czesław Kosiba przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu jednostki OSP Rozdziele.

     W dalszej części uroczystości dokonano przekazania remizy i jednocześnie świetlicy wiejskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek, Prezes Zarządu OSP Rozdziele Stefan Ptaszek i sołtys wsi Stanisław Guzik. Nastepnie ks. Stefan Cabaj dokonał poświęcenia obiektu.

     Kolejnym punktem uroczystości była dekoracja Srebrnymi Krzyżami Zasługi mieszkańców gminy. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Półtorak wręczył je: ks. prałatowi Antoniemu Porębie, Czesławowi Jajecznicy, Rozalii Pączek-Rudek, Janowi Rośkowi, Ignacemu Rożnowskiemu, Antoniemu Szewczykowi, Czesławowi Szewczykowi.   Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Alicja Adamczyk, Stanisław Furtak, Zygmunt Kępa, Stanisław Grabiasz, Kazimierz Krawczyk i Józef Matras.

    Strażacka uroczystość stała się też okazją do wręczenia branżowych odznaczeń i odznak. Otrzymali je: Rogala Stanisław, Jędrzejek Józef, Adamczyk Krzysztof, Szewczyk Stanisław, Sajdak Józef, Szewczyk Czesław -  złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"; Łagosz Kazimierz, Klimek Mieczysław, Wolak Jan, Ogiela Stanisław, Pławecki Jerzy, Bobowski Tadeusz, Paruch Marek, Guzik Stanisław - srebrny oraz: Jędrzejek Jan, Sajdak Stanisław, Paruch Marek, Szewczyk Czesław, Zelek Jan - brązowy. Odznakę "Wzorowy Strażak"  wręczono: Czesławowi Szewczykowi, Stefanowi Ptaszkowi, Sylwestrowi Bobowskiemu, Józefowi Szewczykowi i Andrzejowi Paruchowi.

      Po ceremonii dekoracji głos zabrał Prezes OSP Rozdziele Stefan Ptaszek, który przedstawił historię jednostki oraz historię budowy remizy, którą wzniesiono w ciągu 4 lat. Podziękował wszystkim za pomoc w jej budowie, a następnie - w imieniu odznaczonych - podziękował za wyróżnienia. Potem przemawiali goście. Wszyscy zwracali uwagę na pracowitość mieszkańców Rozdziela. Szczególne słowa uznania wyrażano dla miejscowych strażaków.      

     Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna. Zebraną publiczność bawił Kabaret "Grosik" działający przy miejscowej szkole i prowadzony przez nauczycielkę Annę Zelek. Podczas występu zaczęło mocniej padać. Ale deszcz i tak nie przeszkodził w dalszej części uroczystości. Liczni goście wpisywali się do księgi pamiątkowej. Krótki koncert dała też strażacka orkiestra z  Żegociny. Potem wszystkich zaproszono na posiłek do pomieszczeń wielofunkcyjnego obiektu, który pachniał jeszcze farbą. Ciężko nad wykończeniem obiektu i jego otoczenia pracowali strażacy i mieszkańcy wsi jeszcze w sobotę.

    - Szczególnie dużo napracowali się tu: Antoni Pławecki i Jan Marcinek. Ale dzięki nim i wszystkich pozostałym osobom pracującym przy remizie mamy tu cztery sale, w tym jedną dużą, boks na nasz strażacki samochód, pokoik dla strażaków, sanitariaty, kotłownię - niestety jeszcze bez wyposażenia. Są dwie kuchnie, już częściowo wyposażone. Wcale to jednak nie znaczy, że nam - rozdzielskim strażakom już nic do szczęścia nie potrzeba. Przydałby się lepszy silnik w samochodzie, nowa motopompa. Musimy też zsynchronizować nasze obie syreny alarmowe, gdyż jedna jest na nowej remizie, druga przy starej, przy szkole - informuje naczelnik OSP Rozdziele Czesław Szewczyk.

    Niedzielne święto strażackiej braci z Rozdziela zakończono zabawą taneczną. Po ciężkiej pracy nareszcie przyszła pora na wypoczynek. Ponieważ mieszkańcy Rozdziela umieją nie tylko ciężko pracować, ale także znakomicie się bawić, radosne świętowanie trwało długo w noc.

Przemówienie Wójta J. Błoniarza

FOTOREPORTAŻ

 Rozdziele 26 maja 2002. Rozdziele 26 maja 2002.
Przemarsz pododdziałów do kościoła. Ks.S. Cabaj poswięca sztandar dla OSP Rozdziele.
Rozdziele 26 maja 2002. Rozdziele 26 maja 2002.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod remizę. Gości powitał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
Rozdziele 26 maja 2002. Rozdziele 26 maja 2002.
Przemawia Naczelnik OSP Rozdziele Czesław Szewczyk. Przekazanie sztandaru.
Rozdziele 26 maja 2002. Rozdziele 26 maja 2002.
Poświęcenie remizy. Odznaczenie przyjmuje ks. prałat Antoni Poręba.
Rozdziele 26 maja 2002. Rozdziele 26 maja 2002.
Dekoracja strażaków. Występ artystyczny - kabaret "Grosik".

[wstecz]