NOWE WŁADZE MIĘDZYGMINNEGO ODDZIAŁU ZNP TRZCIANA - ŻEGOCINA

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału ZNP Trzciana-Żegocina.

      Międzygminny Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Trzciana-Żegocina należy do najliczniejszych w powiecie (większe są tylko w Bochni i Łapanowie). 21 maja w Świetlicy Gminnej w Trzcianie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Oddziału, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, któremu przewodniczyła pani Stanisława Dudziak - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
     W zebraniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP w Krakowie pan Roman Uchwat.  - Oceniamy, że Wasz Oddział pracował dobrze, a w niektórych dziedzinach nawet bardzo dobrze - powiedział, po czym zachęcał zebranych do podjęcia uchwały w sprawie połączenia Oddziału z innym, by tym sposobem wzmocnić działalność związkową i dostosować ją do zmian administracyjnych w kraju. Członkom ZNP w Trzciany i Żegociny nie bardzo się ten pomysł podobał. Podkręślano natomiast konieczność skuteczniejszego działania w celu ochrony interesów pracowniczych członków ZNP i pozyskiwania członków wśród młodych pracowników oświaty.
     Następnie odbyły się wybory nowych władz statutowych. Jedynym kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu był Wiesław Wolak - nauczyciel PSP w Żegocinie, posiadacz Złotej Odznaki ZNP i długoletni członek statutowych władz Oddziału. Na stanowisko prezesa został wybrany jednogłośnie. Będzie to jego pierwsza kadencja na tym stanowisku. W pracy pomagać mu będą członkowie Zarządu: Stanisława Dudziak, Maria Kącka, Lucyna Nowak, Tadeusz Olszewski, Andrzej Rosiek, Roman Surma, Stanisław Tracz. W Komisji Rewizyjnej Oddziału pracować będą: Zuzanna Bębenek, Stanisława Łach, Stanisława Gąsiorek, Beata Zapart i Urszula Szczepanik.
     Przed nowymi władzami MOZNP Trzciana-Żegocina, wybranymi na czteroletnią kadencję stają trudne zadania. Pierwszym będzie aktywne uczestnictwo w jesiennych wyborach samorządowych, drugim włączenie w związkową działalność młodego pokolenia nauczycieli, trzecim renegocjacja funkcjonujących dotychczas w placówkach oświatowych i gminach regulaminów i wreszcie skuteczna obrona interesów członków ZNP; w tym uchronienie ich przed zwolnieniami i niekorzystnymi zmianami warunków pracy. Zebranie swoją uchwałą upoważnili nowy zarząd do podjęcia w terminie do końca roku 2002 decyzji w sprawie połączenia się z innymi oddziałami. Delegatem na Zjazd Okręgu wybrano nowego prezesa Wiesława Wolaka.

Wiesław Wolak

    Nowy prezes zarządu w swoim pierwszym expose podziękował za wybór i poprosił członków statutowych władz Oddziału o współpracę i pomoc. Ma teraz 14 dni czasu na zwołanie zebrania zarządu, podczas którego nastąpi ukonstytuowanie się oddziałowych władz związkowych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP Trzciana - Żegocina. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP Trzciana - Żegocina. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP Trzciana - Żegocina.

Dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Stanisława Dudziak i Ryszard Uchwat.

Ogłoszenie wyników wyborów.

Pierwsze wystąpienie nowego prezesa Wiesława Wolaka.

[wstecz]