herb_g5.gif (1302 bytes)

AKTUALNOŚCI

         CZERWIEC   2002

Wiadomości z Gminy Żegocina.

3.06 Koncert piosenek Arki Noego.

     W sali widowiskowej Domu Kultury w Żegocinie odbył się koncert piosenek z repertuaru zespołu "Arka Noego" w wykonaniu dzieci z gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na pomysł imprezy wpadły nauczycielki z Publiczego Przedszkola w Łąkcie Górnej. Imprezę potrakowano jako obchody Dnia Dziecka. Przedszkolaki za wystąpienie w koncercie otrzymały słodycze, napoje i upominki. Swój dzień w Żegocinie zakończyły zabawą taneczną.


7.06 Wystąpienie M. Kędry.

     Podczas XXIII Sesji Rady Gminy w Żegocinie podjęto kilka ważnych uchwał, m. in. o nowych zasadach utrzymania porządku i czystości w gminie oraz o rozdziale ilości gminnych radnych na poszczególne sołectwa. Ta ostatnia uchwała zdecydowanie nie zadowoliła radnych z Łąkty Górnej, którzy demonstracyjnie opuścili salę obrad. Radni wysłuchali także informacji o dziaałalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przygotowaniu instytucji do sezonu żniwnego, a także przygotowaniu do sezonu turystycznego w gminie.


11.06. 2002-06-11salon8.jpg (9530 bytes)

      Gospodynią  XXVI Salonu Artystyczno-Literackiego w Publicznej Bibliotece Powiatowej w Bochni była Teresa Mrugacz - poetka i malarka z Bytomska.  Artystyczne spotkanie rozpoczęło się od występu kapeli ludowej żegocińskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Skoczne melodie i ludowe piosenki znakomicie pasowały do tematyki obrazów Teresy Mrugacz. Podczas spotkania autorka zaprezentowała pierwszy w historii gminy profesjonalnie wydany tomik poetycki "Krajobrazy serca".


16.06 Koniec roku w szkole WORD.

     W sali widowiskowej żegocińskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki odbyła się miła uroczystość zakończenia roku szkolnego w oddziale Szkoły Anglo-Amerykańskiej "Word", która już od dwóch lat organizuje tu naukę języka angielskiego. Najpierw głos zabrała pani dyrektor mgr Małgorzata Tatar, która powitała przybyłych uczniów i rodziców oraz opowiedziała o prowadzonej przez siebie szkole. Następnie rozpoczęły się popisy uczniów. Najmłodsi śpiewali piosenki, a starsi przedstawili mini spektakl teatralny "Nowe szaty króla" - wszystko oczywiście w języku angielskim.


19.06 Zakończenie roku szkolnego.

     W upalne przedpołudnie 73 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Po przemówieniu Dyrektorki Szkoły mgr Danuty Pączek, najlepszym uczniom   wręczono   świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem i nagrody książkowe.  Piękne albumy otrzymali także uczniowie, którzy aktywnie działali w samorządzie szkolnym. Delegacja absolwentów wręczyła pani dyrektor dar dla szkoły w postaci zestawu słowników do szkolnej biblioteki. Na zakończenie miała miejsce krótka część artystyczna.


22.06 Początek sezonu kąpielowego 2002.

      Rozpoczął działalność żegociński basen. Po wykonaniu stosownych konserwacji i przejściu niezbędnych badań właściciel obiektu - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie - przekazał pływalnię w użytkowanie panu Tomaszowi Cudejko. Uzgodniono, że basen będzie czynny codziennie w godzinach 10 - 18. Ceny biletów wejściowych ustalono następująco: dzieci - 3 złote, dorośli - 5 zł.  W weekendy ceny biletów wzrastają odpowiednio: dzieci - 4 zł, dorośli - 6 złotych.


27.06 XXIII Sesja Rady Gminy.

      XXIX Sesja Rady Gminy w Żegocinie tym razem trwała bardzo krótko. Wzięło w niej udział 15 radnych, którzy podjęli dwie uchwały i wyrazili jedną opinię.   Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o negatywnej opinii wobec zaprojektowanego przez Starostę Bocheńskiego projektu podziału gmin: Żegocina, Trzciana, Lipnica Murowana i Łapanów w celu utworzenia okręgu wyborczego, w którym wybranych zostanie do Rady Powiatu 5 radnych.


28.97

Walne SRGiWP.

       Siódme Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczosci. Obszerne sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy złożył Prezes Zarządu Jan Marcinek.  Po dyskusji przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwał. W głosowaniu jawnym Zarząd Stowarzyszenia uzyskał jednogłośne absolutorium. Przewodniczącym Zebrania był   Franciszek Koszyk.   


29.06 Wyjazd dzieci na kolonię.

      Do miejscowości Stegna, położonej w pobliżu Zatoki Gdańskiej, wyjechały dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i posiadających niskie dochody. Organizatorem wyjazdu 50-osobowej grupy na dwutygodniową kolonię, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, któremu w organizacji wyjazdu pomagają członkowie "Caritas" przy parafii w Łąkcie i Żegocinie. Finansowo kolonię wspiera także ze środków tzw. funduszu alkoholowego, Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opiekę nad kolonistami sprawowali będą nauczyciele - wolontariusze z Żegociny: Teresa Mleczko, Barbara Zielińska i Wojciech Wrona.


30.06

Mecz Tarnavi z Beskidem w Łapanowie.

    Wysokim zwycięstwem nad zespołem z Tarnawy w stosunku 6:1 drużyna "Beskidu" przypieczętowała swój awans do A-klasy z pierwszej pozycji. Już po poprzednim meczu było wiadomo, że "Beskid" awansuje, ale nie wiadomo, z którego miejsca. Rozluźnieni zawodnicy z Żegociny nie dali żadnych szans ambitnie walczącej na boisku w Łapanowie drużynie z Tarnawy.ARCHIWUM  WIADOMOŚCI 2002 >>>