KORT  TENISOWY W ŻEGOCINIE

Kort tenisowy w Żegocinie czeka na graczy.

     Kort tenisowy w Żegocinie został wybudowany jako jedna z inwestycji PHARE Tourin III. Wybudowanie kortu w urokliwym zakolu Potoku Saneckiego, na wprost kościoła, było możliwe dzięki postawie proboszcza parafii ks. dziekana Antoniego Poręby, który przekazał gminie część plebańskich gruntów, z przeznaczeniem właśnie na kort i boisko sportowe. Sportowa inwestycja kosztowała 40 tysięcy złotych, a 80 % kosztów pochodziło ze środków UE.

     Władze gminy ogłosiły przetarg na użytkowanie kortu. Wygrała go spółka "Konar". W lipcu 2000 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kortu i oddanie go do użytku. Firmie "Konar" nie udało się "ożywić" kortu. Jego wykorzystanie było minimalne. W tej sytuacji Zarząd Gminy, ulegając naciskom społecznym, zerwał w kwietniu 2002 roku umowę  z Firmą "Konar".

     Po naradzie z nauczycielami WF i uzgodnieniach z Panem Andrzejem Palaczem, Zarząd Gminy zdecydował przekazać w uzytkowanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Sokół", działającemu przy Zespole Szkół w Żegocinie.  Klub ten rozpoczął juz tworzenie sekcji tenisa ziemnego. Równocześnie znaleziono środki na opłacenie 2 godzin zajęć na tym korcie dla młodzieży szkolnej.

     Kort został uporządkowany, wyplewiony i odnowiony. Dokonano ze środków gminy zakupu najbardziej potrzebnych materiałów (mączka ceglana). Zbudowano wózek do znaczenia linii. Na zakup sprzętu dała też środki Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie Danuta Pączek.

    7 czerwca Rada Gminy w Żegocinie swoją uchwałą określiła zasady korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych będących własnością Gminy Żegocina, w tym także kortu. Czytamy w niej m. in: "Obiekty sportowo-rekreacyjne znajdujące się na terenie Gminy Żegocina są ogólnie dostępne dla mieszkańców Gminy Żegocina. Obiekty sportowo-rekreacyjne udostępniane są nieodpłatnie po uzgodnieniu z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne. Obiekty sportowo-rekreacyjne udostępniane są również na zasadach określonych w ust.1, na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży z terenu Gminy Żegocina uczącej się w szkołach ponad gimnazjalnych. Szczegółowy zakres korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina ustalają dyrektorzy szkół, a zatwierdza Zarząd Gminy".       

     Określono już zasady korzystania z kortu. Brzmią nastepująco:
1. Prawo wstępu na kort tenisowy mają uczniowie, którzy należą do sekcji UKS "Sokół" w obecności opiekuna, który jest odpowiedzialny za dzieci i stan obiektu po zakończeniu gry.
2 Młodzież szkolna należąca do sekcji tenisa przy UKS nieodpłatnie korzysta z gry.
3.Wszystkie inne osoby, które chcą korzystać z kortu tenisowego powinny odebrać klucz u Pana Andrzeja Palacza w restauracji "Karczma u Żegoty" i uiścić opłatę w formie darowizny na cele statutowe UKS "Sokół" w Żegocinie.
4. Szczegółowy sposób korzystania z kortu tenisowego zawiera regulamin, który znajduje się na tym obiekcie.
5. Finansowanie bieżącej konserwacji i utrzymanie kortu pokrywane będzie z darowizn pochodzących od osób dorosłych korzystających z kortu tenisowego.
6. Opiekę i odpowiedzialność za kort tenisowy ponoszą Panowie Andrzej Palacz i Wojciech Wrona.
7. Naprawy sprzętu uszkodzonego w czasie użytkowania kortu pokrywają we własnym zakresie odpowiedzialni za kort.

     Władze gminy stworzyły więc warunki do swobodnego korzystania z kortu. Czy drugie podejście do sprawy wykorzystania kortu okaże się właściwe i skuteczne, pokaże czas.    

[wstecz]