Rodzina Piotra.

RODZINA PAŃSTWA WOLAKÓW

POMÓŻCIE RATOWAĆ
NASZEGO SYNA

      Z błaganiem tym zwracamy się do wszystkich ludzi wielkiego serca, pomóżcie w sfinansowaniu operacji naszego syna Piotra.  Syn nasz cierpi na nieuleczalną do tej pory chorobę DYSTROPHIE MUSCULORUM typ DUCHENNE'A (ogólny zanik mięśni). Jest to choroba postępująca, doprowadzająca do ogólnego kalectwa, a w końcu do wczesnej śmierci.

     Piotr ma 14 lat i wielkie pragnienie życia. Jedyną dla niego w tej chwili szansą jest leczenie wieloetapowe przez uzupełnianie komórek. Jest to metoda bardzo kosztowna, gdyż koszt operacji wynosi 80 000 EURO.

     Syn nasz otrzymał szansę na życie, zostanie poddany badaniom w National Medical University Celi Therapy Clinic w Kyiv /Ukraina/ i został zakwalifikowany do wieloetapowego przeszczepu komórek mięśniowych przez ich uzupełnienie.

     Dlatego prosimy wszystkich, do których ta prośba dotrze by nie pozostawali obojętni na nieszczęście nasze i naszego syna Piotra.

     Podajemy niżej numer konta Stowarzyszenia, które pomaga nam gromadzić środki finansowe. Można na nie wpłacać każda kwotę, i może być ona odliczona od podatku jako darowizna. Za każdą złotówkę a nawet grosik z góry wraz z synem dziękujemy.

Wolak Jan

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM
ul. M. Konopnickiej 4 C
42-622 Nowe Chechło
Bank Spółdzielczy Świerklaniec
83 8467 0001 0000 3522 2000 0001

koniecznie hasło "PIOTR WOLAK"

Adres rodziców Piotra:
Jan i Krystyna Wolak
32-731 Żegocina 121
woj. małopolskie

Tel. (0-14) 613-32-22

Piotr Wolak prosi o pomoc !

POMÓŻMY PIOTROWI

    Piotr Wolak - obecnie jest uczniem klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie. W domku jednorodzinnym mieszka wraz z rodzicami, starszą od siebie siostrą Agnieszką i obłożnie chorą babcią, która także wymaga opieki.
      Pierwsze objawy choroby wystąpiły, gdy Piotr miał 7 lat. Najpierw pojawiły się trudności w chodzeniu, potem musiał zasiąść w wózku inwalidzkim, w którym przebywa do dziś. Wykonano potrzebne badania i wtedy okazało się, że jest to nieuleczalna do tej pory choroba - Dystrophie Musculorum typu Duchenne'a. Chłopiec nie przerwał jednak nauki.
     Rodzice Piotra są rolnikami. Posiadają 1,8-hektarowe gospodarstwo, które nie przynosi jednak żadnych dochodów. 
     Cała rodzina Piotra postanowiła ratować go za wszelką cenę.  Chłopiec przeszedł już kilka operacji i w tej chwili jedyną dla niego deską ratunku jest cykl bardzo kosztownych zabiegów, które mają być przeprowadzone w klinice w Kijowie i polegają na wszczepianiu mioblastów tj. zarodkowych komórek mięśniowych.


Piotr podczas wykonywania zabiegu w Kijowie.   Piotr z mamą już po zabiegu w pokoju gościnnym kijowskiej kliniki.

     PO ZABIEGU W KIJOWIE

     22 czerwca 2002 r. Piotr wraz z rodzicami wyjechał na pierwszy zabieg do Kijowa. Po stosownych badaniach otrzymał kilka zastrzyków z zarodkowymi komórkami mięśniowymi. Po tygodniowym pobycie, który kosztował prawie 70 tys. zł, nastąpił powrót do Żegociny. Chłopca czekają teraz zabiegi rehabilitacyjne. Rodzice Piotra są bardzo zadowoleni z wyjazdu i zabiegu. Piotr potrafi już podnieść ze stołu szklankę z herbatą, czego wcześniej nie był w stanie zrobić.

Ćwiczenia rehabilitacyjne z tatą. Piotr z mamą (z prawej) i panią Marią Zatorską z GOPS w Żegocinie.

    Ale to dopiero początek wieloetapowego leczenia. Następny zabieg jest planowany na grudzień. Tylko, czy uda się zebrać na tyle pieniędzy, by pokryć koszty przelotu i drugiej serii zabiegów ?


Piotr podczas odrabiania lekcji.
Piotr podczas odrabiania lekcji.

PIOTR NADAL CZEKA NA RATUNEK !!  >>>>

PIOTR PO DRUGIM ZABIEGU >>>

ZBIÓRKA DLA PIOTRA >>>

Piotr Wolak.
Piotr przed Świętami Wielkanocnymi.

PIOTR PO KOLEJNYM ZABIEGU >>>>

WIEŚCI Z AKCJI "POMÓŻMY PIOTROWI"

Stronę założono 4 czerwca 2002 r.

7.06.2002
 • Żywo akcją zbieranie środków na operację Piotra zainteresowała się Rada Gminy w Żegocinie. Obradujący na sesji w dniu 8 czerwca 2002 r. radni postanowili przekazać swoje diety na ten właśnie cel. Zostanie także przeprowadzona zbiórka pieniędzy wśród pracowników gminy.

 • Sprawą zainteresował się też żegociński "Caritas", któy najprawdopodobniej postara się zorganizować specjalną zbiórkę pieniężną na ten cel.

 • Już trwa akcja zbierania pieniędzy w szkołach na terenie gminy Żegocina. Do akcji włączyły się też: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Trzcianie.

 • Pomocy finansowej udzielą także samorządowe władze gminy. Już w najbliższy poniedziałek tą sprawą zajmie się wójt gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • W "Dzienniku Polskim" ukazał się artykuł autorstwa Pawła Bielaka pt. "Pomóżmy Piotrusiowi", w którym przedstawiono apel o przekazywanie pieniędzy na kosztowną operację Piotra w kijowskim instytucie.

16.06. 2002
 • Przed i po niedzielnych mszach w żegocińskim kościele koleżanki i koledzy Piotra zbierali przy kościele od parafian do puszek wolne datki. Akcja spotkała się z pełnym poparciem księży żegocińskiej parafii. Przy kościołach w Żegocinie i Rozdzielu zebrano ponad 5.500 zł.
18.06.2002
 • Młodzież trzciańskich szkół - Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wpłaciła na konto Stowarzyszenia  zebrane wśród uczniów pieniążki. Konto Piotra wzbogaciło się o  prawie 500 zł. 
22.06.2002
 • Telewizja Regionalna "Kraków" pokazała w "Kronice" materiał o Piotrze. Dowiedzieliśmy się także, że Telewizja zobowiązała się część dochodu z reklam w Dniu Dziecka i Bożego Narodzenia przekazać na konto chłopca.
1.07.2002
 • Pięknym gestem wykazała się także Rada Gminy w Trzcianie. Radni zebrali wśród siebie wolne datki, które zostały wpłacone na konta Stowarzyszenia.
 • W  "Gazecie Krakowskiej" ukazał się artykuł "Pomóż Piotrowi" z podstawowymi informacjami o Piotrze i jego sytuacji oraz numerem konta, na które można składać pieniądze.
 • Podobny w treści materiał ukazał się w regionalnym miesięczniku "Ziemia Bocheńska".
8.07.2002
 • Kolejny artykuł w "Gazecie Tarnowskiej" - lokalnej wkładce do "Gazety Krakowskiej". W artykule pt. "Są już efekty" podano informacje o sytuacji Piotra po powrocie z pierwszego zabiegu w Kijowie oraz ponownie przypomniano apel o pomoc finansową.
10.07.2002
 • Apel o pomoc dla Piotra ukazał się w serwisie internetowym www.akcjasos.pl .
   Serwis akcjasos.pl
11.07
lipiec
 • Rodzice Piotra nie ustają w zabiegach o zdobycie środków na kolejne zabiegi. Osobiście odwiedzają większe, dobrze funkcjonujące zakłady pracy, prosząc tam o wsparcie. Większość z nich nie odmawia, wyrażając zainteresowanie problemem. Wśród zakładów, który zadeklarował pomoc Piotrowi jest np. bocheński "Stalprodukt" S.A. Państwo Wolak poinformowali także o dużym wsparciu ze strony niektórych mieszkańców gminy Żegocina (są wpłaty 1000 - 4000 zł). Czynione są starania o pozyskanie wsparcia od popularnych artystów estradowych, a także redakcji poczytnych gazet.

 • W powiatowym miesięczniku "Ziemia Bocheńska" (nr 8/2002) został opublikowany obszerny tekst "Piotr wciąż czeka na dary serca", opowiadający o chorym chłopcu i jego rodzinie.

 • Kolejny tekst ukazał się 20 lipca w "Dzienniku Polskim". "Piotrusiowi z Żegociny pomoc wciąż potrzebna" - pisze autor, podając, że pierwszy z zabiegów pochłonął wszystkie pieniądze, jakimi dysponowali rodzice chłopca.

 • O rozesłanie do wszystkich szkół w Małopolsce listów z prośbą rodziców Piotra, będzie zabiegać u Małopolskiego Kuratora Oświaty Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie mgr Danuta Pączek. Piotr jest uczniem kierowanego przez nią gimnazjum.

 • Apel rodziców Piotra o pomoc finansową zamieściła "Pani Domu" w numerze 31/2002 z 29 lipca 2002 r.

wrzesień
 • Wraz z początkiem roku szkolnego rodzice Piotra rozpoczęli starania o uzyskanie zgody na przeprowadzenie akcji zbierania funduszy na terenie małopolskich szkół. Dzięki poparciu akcji przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Żegocinie, Małopolskie Kuratorium wyraziło taką zgodę. Cała rodzina Piotra wysyła więc prośby do małopolskich szkół. W sumie wysłano ich ponad 2 tysiące.

Rodzice Piotra podczas wysyłania listów z prośbą o pomoc dla Piotra.

Rodzice Piotra podczas wysyłania listów z prośbami o przeprowadzenie zbiórki.

listopad
 • W ramach dnia otwartego Gimnazjum nr 1 w Bochni odbyło się tam oryginalne przedstawienie, skierowane do odwiedzających tego dnia szkołę rodziców oraz nauczycieli i pedagogów, w tym również z innych placówek. Na zakończenie odbyła się aukcja prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc cierpiącemu na ogólny zanik mięśni Piotrusiowi Wolakowi z Żegociny, który również jest uczniem Gimnazjum.

grudzień
 • 8 grudnia "Dziennik Polski" w obszernym artykule poinformował, że do pełnego sfinansowania drugiego zabiegu rodzicom Piotra brakuje jeszcze połowy gotówki. "Pamiętajmy o chorym chłopcu zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszystkie dzieci obdarowywane są prezentami" - napisał na zakończenie autor tekstu. Może pojawi się jakiś Św. Mikołaj ?

 • 16 grudnia przeprowadzono w Zespole Szkół w Żegocinie kolejną zbiórkę pieniężną przeznaczoną na pomoc dla Piotra. Każdy, kto wykazał się ofiarnością otrzymywał żółtą gwiazdkę. Akcję prowadzono bowiem pod hasłem "Pomóż Piotrusiowi. W zamian za pomoc otrzymasz gwiazdkę".

styczeń 2003
 • Na początku stycznia 2003 r. w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie przeprowadzono kolejną już zbiórkę pieniężną. Każdy, kto wpłacił dowolną kwotę pieniężną, otrzymywał serduszko z podziękowaniem od Piotra.
 • W dniach 11-18 stycznia 2003 roku Piotr wraz ze swoim tatą przebywał w Kijowie. Podczas tego pobytu został wykonany drugi zabieg. Zebranych od ludzi dobrej woli pieniędzy wystarczyło na pokrycie kosztów operacji. Koszty transportu i pobytu w Kijowie musieli pokryć rodzice Piotra sami.

Rozpoczyna się kolejny etap walki o zdrowie Piotra.

 • 31 stycznia - rodzice Piotra przygotowują kolejny zestaw listów do szkół i różnych instytucji z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów trzeciego zabiegu, który zaplanowano na sierpień br.
maj 2003

Dyskoteka "Serce dla Piotra" w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie.

 • 27 maja w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie samorząd szkolny zorganizował dyskotekę dla uczniów, z której całkowity dochód przeznaczony będzie dla wsparcia kosztów zbliżającego się zabiegu Piotra. Zamiast wykupywania biletów wstępu każdy uczeń wpłacał przynajmniej 2 złote na akcję pomocy dla chorego kolegi. Niebawem cały dochód z imprezy zostanie wpłacony na konto Piotra, a reprezentanci samorządu odwiedzą kolegę. Nieustająca zbiórka pieniędzy trwa też w innych okolicznych szkołach. Do trzeciego zabiegu pozostało tylko dwa miesiące.

 • 5 czerwca Piotra odwiedziły przedstawicielki samorządu uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Trzcianie Barbara Rosiek i Iwona Kowalska. Poinformowały go o prowadzonych w szkole akcjach mających na celu zebranie jak największej ilości pieniędzy oraz przeprowadziły z nim wywiad do szkolnej gazetki.

 • Rodzice Piotra poinformowali, że na konto ich syna wpłynęły już datki z około 300 szkół z terenu całej Polski, ale najwięcej z Polski Południowej. Do końca czerwca na koncie Piotra znalazła się kwota około 20 tysięcy złotych. Tymczasem sam zabieg będzie kosztował około 8 tys. euro (ok. 32 tys. zł).

Basia i Iwona z wizytą u Piotra.

 • 9 sierpnia 2003 r. Piotr ze swoim ojcem Janem wyjechali do Kijowa na kolejny zabieg. Oprócz pieniędzy zebranych od ludzi dobrej woli i wpłaconych na konto, finansowo rodziców Piotra wsparli sąsiedzi oraz przyjaciele z Austrii i Niemiec. Możliwy więc stał się wyjazd na trzeci już zabieg. Piotrowi wszczepiono nowe typy zarodkowych komórek mięśniowych. Przeprowadzone tam badania pokazały, że postęp choroby został zatrzymany. Powrót nastąpił w dniu 15 sierpnia. Niebawem Piotra czekają badania kardiologiczne w Katowicach. Kolejny zabieg zaplanowano na marzec 2004 roku. Piotr nadal musi liczyć na ludzi wielkiego serca. Rodzice wierzą, że zbiórka pieniężna nie ustanie i kolejny wyjazd będzie możliwy.

 • Podczas "710 Urodzin Żegociny" Społeczny Komitet Organizacyjny, w którym pracowali nauczyciele i uczniowie żegocińskich szkół, przeprowadzili loterię fantową, w której fantami były dary przekazane przez sponsorów (było ich ponad 40, a przekazali około 400 przedmiotów i trochę gotówki). Z uzyskanego dochodu postanowiono przekazać na konto Piotra kwotę 900 zł.

Loteria "Dar Serca Chorym Dzieciom".

luty 2004

12 lutego ukazał się w "Dzienniku Polskim" kolejny materiał poświęcony sprawie pomocy dla Piotra. Oto treść tego artykułu:

"Piotr czeka na pomoc"

       Pod koniec marca lub na początku kwietnia ma się odbyć kolejny, czwarty już zabieg wszczepienia komórek mięśniowych cierpiącemu od kilku lat na ogólny zanik mięśni Piotrowi Wolakowi z Żegociny - uczniowi klasy trzeciej gimnazjum. Koszt tego zabiegu to osiem tysięcy euro. Rodzice chłopca zwrócili się do nas z prośbą o ponowienie apelu do ludzi dobrego serca, by pomogli im w zebraniu tej niemałej kwoty.

      Mama Piotra - pani Krystyna Wolak - twierdzi, że zabiegi pomagają chłopcu. - Piotrek jest mocniejszy. Choroba nie postępuje - mówi pani Krystyna. - Chodzi normalnie do szkoły. W tym tygodniu pisał próbny test gimnazjalny - dodaje. - W domu codziennie prowadzimy jego rehabilitację. Przypomnijmy, że zabiegi, o których mowa, trzeba będzie stosować, dopóki chłopiec będzie rósł. Średnio wykonuje się je co pół roku. Każdy kolejny zabieg będzie kosztował 8 tys. euro. Pierwsze dwa były droższe.

      Pieniędzy na najbliższy zabieg brakuje jeszcze bardzo dużo. Pod koniec grudnia na specjalnym koncie Piotra były tylko trzy tysiące złotych. Tysiąc sto złotych otrzymali ostatnio rodzice Piotra od organizatorów zabawy sylwestrowej w Szkole Podstawowej w Rodzielu. Był to dochód z tej charytatywnej zabawy. - Bardzo dziękujemy za ten gest, który wykonała w naszym kierunku szkoła w Rozdzielu - mówi pani Krystyna. - Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam do tej pory i prosimy o dalszą pomoc. Wierzymy, że wykonywane w Kijowie zabiegi wszczepienia komórek mięśniowych pozwolą uratować naszego syna.

      Przypominamy, że aby pomóc chłopcu, można przesyłać pieniądze na konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum w Kędzierzynie Koźlu (47-220 Kędzierzyn Koźle, Plac Wolności 4/5). Oto jego numer (niedawno uległ on zmianie): BGŻ O. KĘDZIERZYN-KOŹLE 25 2030 1648 0020 2055 2000 0010. Koniecznie należy dopisać hasło "PIOTR WOLAK". Jak zawsze, podajemy też adres i numer telefonu rodziców chłopca: Jan i Krystyna Wolakowie, 32-731 Żegocina 121, tel. (0-14) 613-32-22.
                                                                                                                                                                                                      (PB)

CIAG DALSZY WIADOMOŚCI NA TEMAT ORGANIZOWANEJ DLA PIOTRA POMOCY >>>

[wstecz]