NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ŚMIECI

   Dzwony pozostaną, kontenery zostaną usuniete.            Gminne wysypisko śmieci w Łąkcie Górnej.

    Z początkiem lipca br. zniknęły z pejzażu gminy Żegocina kontenery, do których składali odpady komunalne mieszkańcy gminy. Śmieci były wywożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej na gminne wysypisko, które zlokalizowane było w Łąkcie Górnej. W tym roku wysypisko, zgodnie z postanowieniem władz wojewódzkich, musi zostać zamknięte. Od dłuższego już czasu trwają prace przygotowawcze do zamknięcia wysypiska i rozpoczęcia rekultywacji.
      7 czerwca Rada Gminy w Żegocinie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocinie. Uchwała nakłada na właścicieli nieruchomości wiele obowiązków, między innymi obowiązek gromadzenia, a następnie usuwania odpadów komunalnych poprzez selektywna zbiórkę odpadów do plastikowych worków. Trzeba posiadać dokumenty wykonywania obowiązku wywozu odpadów komunalnych, poprzez przedłożenie na żądanie Wójta Gminy Żegocina umowy z przewoźnikiem i rachunków za wykonywanie usług wywozu odpadów komunalnych lub przyjęcia odpadów stałych na wysypisko śmieci, a odpadów płynnych do zlewni ścieków i dokument ten trzeba przechowywać przez okres minimum jednego roku.
     Selektywna zbiórka polegać będzie na segregowaniu odpadów bezpośrednio przez gospodarstwa domowe do worków foliowych 100 litrowych. Komplety worków mieszkańcy nabywali u sołtysów od początku lipca 2002 r. Musieli z tym zdążyć przed 15 lipca 2002 roku, gdyż wtedy zostaną usunięte wszystkie kontenery. Komplet obejmuje rocznie 18 worków na odpady komunalne w kolorze czarnym, dodatkowo 9 żółtych na plastik i 6 białych na szkło. Worki zbierane będą według harmonogramu, który każdy mieszkaniec otrzymał przy odbiorze worków. Firmą, która odbierać będzie śmieci jest bocheński BZUK, który wygrał ogłoszony przez gminę przetarg. Za wywóz tych odpadów każdy mieszkaniec zapłaci rocznie 48 złotych.
Trzeba dodać, że spółdzielnia mieszkaniowa, zakłady pracy i instytucje muszą podpisać odrębne umowy o wywóz śmieci, niekoniecznie z firmą, która wygrała przetarg.
      W dotychczasowych miejscach pozostaną natomiast tzw. dzwony - pojemniki, do których można składać szkło i odpady plastikowe. Jest ich jednak niewiele. Władze gminy nie zdecydowały się na selektywną zbiórkę odpadów metalowych i papieru, gdyż odpady te można sprzedać w punktach skupu złomu i makulatury.

    Na tablicach ogłoszeń we wszystkich wioskach gminy pojawiły się 28 czerwca nastepujące komunikaty.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE
DOTYCZY: NOWEGO SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW

     Wójt Gminy w Żegocinie informuje, że w dniu 29.05.2002 r. firma BZUK Bochnia wygrała przetarg na zbiórkę selektywną odpadów komunalnych. Zbiórka selektywna jest koniecznością, gdyż w roku 2002 zamknięte zostaje wysypisko śmieci w Łąkcie Górnej.
     Selektywna zbiórka polegać będzie na segregowaniu odpadów bezpośrednio przez gospodarstwa domowe do worków foliowych 100 litrów.
      Komplety worków należy nabyć u sołtysa od 1 lipca 2002 r. do 15 lipca 2002 r. Komplet obejmuje rocznie 18 worków na odpady komunalne, dodatkowo 9 na plastik i 6 na szkło. Selektywna zbiórka obowiązuje od 1 lipca 2002 r., natomiast likwidacja kontenerów nastąpi od dnia 15 lipca. Worki odbierane będą według harmonogramu załączonego przy zakupie worków.

WOrki na odpady można nabyć u sołtysów.

Sołtys Żegociny Bolesław Łękawa prezentuje worki na odpady komunalne, które rozporowadza od początku lipca 2002 r.
[wstecz]