POLSKIE ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PRAKTYCE
Międzynarodowe seminarium wyjazdowe Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
Zdonia - Rożnów - Żegocina - Lipnica Górna - Bełdno - Wolica

11 - 12 lipca 2002

07-12rolkonf0.jpg (38896 bytes)

   Koło Miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, będące członkiem Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, zorganizowało w dniach 11-12 lipca 2002 r. wyjazdowe seminarium "Polskie rolnictwo ekologiczne w praktyce". Większa część zajęć miała miejsce na terenie gminy Żegocina. Koalicja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego powstała w 1998 roku i zrzesza w tej chwili 22 różne organizacje, głównie kluby ekologiczne. Jej członkiem jest m. in. Polski Klub Ekologiczny - Koło w Bochni.
     - Celem tego seminarium było podsumowanie rezultatów projektu "Promocja rolnictwa ekologicznego jako element przygotowania Polski do Unii Europejskiej" osiągniętych w okresie od 1 lipca 2001 do 30 czerwca 2002. Chcieliśmy też pokazać naszym gościom, że wieś polska ma unikalny charakter, że zachowała się tu tradycyjna kultura. Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by dać polskim rolnikom szansę na to, by nie musieli emigrować z takich miejsc jak np. Żegocina, Lipnica czy Łapanów. Trzeba podkreślić, że nasz zagraniczny partner - Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej z Londynu jest życzliwie zainteresowany Polską  - poinformowała pani Maria Staniszewska - prezes Koła Miejskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach i jednocześnie główna organizatorka wyjazdowego seminarium.
       Wzięło w nim udział prawie 50 osób z różnych instytucji (kluby ekologiczne, SGGW w Warszawie), w tym goście z Litwy, Łotwy, Danii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii. W pierwszym dniu seminarium jego uczestnicy złożyli wizytę w gospodarstwie Haliny i Bogusława Furtków w Zdoni koło Zakliczyna oraz Haliny i Jana Hajduków w Rożnowie nad Dunajcem. Po obiedzie przejechali do Żegociny i tu w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki odbyli sesję dyskusyjną. Wysłuchali wykładów: "Korzyści i zagrożenia dla środowiska rolniczego w Polsce płynące z przystąpienia do Unii Europejskiej" (wygłosił go Jan Erik Petersen z European Environmental Agency) oraz "Węgierskie doświadczenia we wprowadzeniu polityki Unii Europejskiej" (Ferenc Tar z Institute for European Environmental Policy), a następnie odbyła się dyskusja.
       Drugi dzień pobytu uczestnicy seminarium rozpoczęli od wyjazdu z Żegociny do Lipnicy Górnej, do gospodarstwa Zofii i Józefa Wnęków. Potem przejechali autokarem do gospodarstwa agroturystycznego "Agro-Bella" Jadwigi i Leopolda Grabowskich w Bełdnie, gdzie - po zjedzeniu obiadu - dokonano podsumowania rezultatów projektu "Promocja rolnictwa ekologicznego jako element przygotowania Polski do Unii Europejskiej". - Podstawowym celem projektu "Promocja rolnictwa ekologicznego jako element przygotowania Polski do Unii Europejskiej" było zapełnienie luki informacyjnej na temat rolnictwa ekologicznego. Jego odbiorcami były zarówno władze szczebla centralnego, jak i samorządy lokalne oraz sami rolnicy. Był realizowany poprzez cykl konferencji, wyjazdów seminaryjnych, szkoleń dla rolników. Wzięło w nich udział ponad 400 osób. Co kwartał wydawano periodyk, który był wysyłany posłom, senatorom, marszałkom województw. Problemy nurtujące Koalicję na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przedstawiano tez listownie Ministerstwu Rolnictwa i innym instytucjom. Wydano kolka materiałów informacyjnych. Uruchomiono w Gliwicach Pozarządowy Ośrodek Informacji o Rolnictwie Ekologicznym. Zdołano uzyskać poparcie Prezydenta RP dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz umieścić przedstawiciela Koalicji w Komitecie Monitorującym Program SAPARD. Udało się także zainteresować rolnictwem ekologicznym samorządy województw: lubuskiego i świętokrzyskiego. Nie udało się natomiast dotrzeć do polskich negocjatorów, którzy ustalają warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej - mówiła w Bełdnie pani prezes Maria Staniszewska.
      To spore osiągnięcia. Były możliwe dzięki współpracy Koła Miejskiego PKE z Gliwic i czterech organizacji: Instytutu Europejskiej Polityki Środowiskowej z Londynu, Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Lubuski z Nowej Soli, PKE - Koło w Bochni oraz Związkowi Gmin Rolniczych i Ekologicznych.
      Z Bełdna uczestnicy seminarium przejechali do gospodarstwa Małgorzaty i Andrzeja Śliwów w Wolicy, a nastepnie odbyli spotkanie z władzami samorządowymi gminy Łapanów i okolicznych.

12.07 -  BEŁDNO - GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "ABRO-BELLA" - PODSUMOWANIE PROJEKTU

07-12rolkonf1.jpg (20300 bytes) 07-12rolkonf2.jpg (16170 bytes)
Degustacja specjałów kuchni gospodarstwa państwa Grabowskich. Wójt Jerzy Błoniarz w rozmowie z Erikiem Petersenem, Marią Staniszewską i innymi uczestnikami semianrium.
07-12rolkonf3.jpg (15749 bytes) 07-12rolkonf4.jpg (20663 bytes)
Prezentacja rezultatów projektu. Brawa od słuchaczy.

Tekst i foto: tols

[wstecz]