63. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

   63 rocznica wybuchu II wojny światowej.

   Jak nakazuje wieloletnia już tradycja, w rocznicę wybuchu II wojny światowej młodzież żegocińskiej Szkoły Podstawowej, noszącej imię Batalionów Chłopskich, oraz delegacje kombatantów, zakładów pracy i samorządu gminnego złożyły w poniedziałek pod pomnikiem "Poległym w czasie II wojny światowej" wiązanki kwiatów.

    Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 11 od krótkiego przemówienia Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka, który powiedział, że składanie wiązanek kwiatów i obecność pod tym pomnikiem jest symbolem pamięci o tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej i zginęli wskutek eksterminacji. Głos zabrał także wójt gminy Jerzy Błoniarz, który stwierdził, że w 63 rocznicę wybuchu II wojny światowej, także należy krzyknąć: Nigdy więcej wojny ! Przemawiał także bezpośredni uczestnik wydarzeń z tamtych czasóww Józef Janiczek. 1 września 1939 roku odbywał służbę wojskową w Lwowie. Już podczas pierwszego dnia wojny na to miasto spadły niemieckie bomby. Swoje wystąpienie zakończył gorącym apelem skierowanym do władz gminy, nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej, która nosi imię Batalionów Chłopskich. - Co roku nas, kombatantów, jest mniej. Więc kiedy nas zabraknie, musicie pamiętać, by przychodzić tu, pod pomnik, aby wspominać tamte tragiczne chwile i oddać hołd tym, co podczas wojny zginęli - powiedział.

      Potem kolejno delegacje: kombatantów (Józef Janiczek, Julian Prytko), uczniów, samorządu i zakładów pracy złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Pochyliły się sztandary: Szkoły Podstawowej i Koła Związku Kombatantów RP w Żegocinie. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych i pomordowanych.

Uroczystość pod pomnikiem.

Uroczystość pod pomnikiem.

Przemawia Przewodniczący rady Gminy Jan Marcinek. Delegacja kombatantów  z pocztem sztandarowym.

Uroczystość pod pomnikiem.

Uroczystość pod pomnikiem.

Wiązankę kwiatów składa delegacja samorządu. Cześć poległym i pomordowanym oddają pracownicy Gminnej Spółdzielni w Żegocinie.

PRZYPOMINAMY ....

          63 lata temu, 1 września 1939 r., o godzinie 4.45 wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice i weszły na terytorium Polski. Napaść ta dała początek trwającej ponad pięć lat II wojnie światowej.

      Opór agresorom stawiło Wojsko Polskie, liczące 1 mln żołnierzy, 150 czołgów i 400 samolotów, w większości nie najnowocześniejszych. III Rzesza skierowała przeciwko Polsce 1,5 mln żołnierzy, 2,5 tys. czołgów i 2 tys. samolotów.

      Wojsko Polskie stawiło zacięty opór broniąc - zgodnie z planem "Zachód" - całego przebiegu zachodniej granicy państwa. Mimo oporu siły niemieckie szybko przełamały polskie linie i w pierwszych dniach września zajęły Pomorze, część Wielkopolski i Śląsk. 5 września wkroczyły do Żegociny. Oddziały polskie stoczyły wiele bitew odwrotowych i obronnych, jak choćby obrona Westerplatte, Helu, Gdyni, Warszawy, Modlina czy Lwowa i - mimo słabszych sił - przechodziły także do działań zaczepnych, z których największym była bitwa nad Bzurą.

      Sprzymierzone z Polską Francja i Wielka Brytania ograniczyły się do wypowiedzenia Niemcom wojny 3 września i wbrew wcześniejszym zobowiązaniom, nie podjęły działań zaczepnych. Nie udzieliły też Polsce wsparcia lotniczego. 17 września na wschodnie tereny Polski, zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, weszły wojska sowieckie, łamiąc obowiązujący od 1932 r. polsko-radziecki traktat o nieagresji.

       W wojnie obronnej Polski 1939 roku rannych i zabitych zostało około 200 tys. żołnierzy polskich. Niemcy stracili 45 tys. ludzi oraz około 600 samolotów i 1 tys. wozów pancernych.

        W wyniku tej wojny zgninęło i zostało zamordowanych ponad 6 mln obywateli państwa polskiego. Wśród nich było także kilunastu mieszkańców gminy Trzciana, do której przed wojną należała także Żegocina i okoliczne miejscowości. W 1976 roku sporządzono w gminie spis osób pomordowanych z terenu gminy Trzciana-Żegocina podczas II wojny światowej. Można się z nim zapoznać [tutaj >>>]. Rejestr tych osób z pewnością nie jest kompletny. Nie zawiera bowiem nazwisk osób narodowści żydowskiej.

Polecamy serwis o kampanii wrześniowej: >>>http://www.kampania.digimer.pl/ <<<.

[wstecz]