INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2002/2003

Inauguracja roku szkolnego 2002/2003. Rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003.
Delegacja uczniów złożyła kwiaty przed pomnikiem
"Poległym w czasie II wojny światowej".
Uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej.
Przemówił Dyrektor SP w Żegocinie Jan Adamski.

      Nowy rok szkolny uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żegocinie rozpoczęli od udziału w mszy świetej odprawionej w żegocińskim kościele parafialnym o godzinie 10. Po jej zakończeniu delegacja uczniów i nauczycieli udała się pod pomnik "Poległym w czasie II wojny światowej", gdzie złożono wiązanki kwiatów. Potem wszyscy spotkali się ponownie w sali gimnastycznej, gdzie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy. Potem przemówił Dyrektor Szkoły Jan Adamski. Szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych oraz uczniów klasy czwartej z Bytomska, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach swojej nowej szkoły. Zaapelował do uczniów, by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. - Dom trzeba budować od solidnych fundamentów. Te solidne podstawy musicie zdobyć właśnie w szkole podstawowej - powiedział. Poinformował, że w tym roku będzie się w szkole zwracać szczególną uwagę na właściwe zachowanie uczniów. Mottem na obecny rok szkolny będzie: "Uczymy się nie dla szkoły, uczymy się dla życia".
     Do uczniów zwrócił się także ksiądz prałat Antoni Poręba. Życzył uczniom, by byli odpowiedzialni za dobre wykorzystanie czasu, za poprawny język, za siebie i za całą szkołę.
     Na zakończenie uczniowie klasy czwartej przygotowani przez panią Ewę Czubaj zaprezentowali krótką część artystyczną, po czym rozeszli się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003.

Głos zabrał także ksiądz prałat Antoni Poręba. Uczniowie klas pierwszych przyszli na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego wraz z rodzicami.

[wstecz]