V MŁODZIEŻOWY RAJD TURYSTYCZNY
"Szlakiem cmentarzy I wojny światowej"


ŻEGOCINA - LASKOWA - 8 - 9 listopada 2002 r.

"Na nowy świętej wolności siew !
I wy pójdziecie pomni spuścizny..
."
                                         Jerzy Żuławski
                                         "Synkowie moi"


ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

PATRONAT HONOROWY:
Starosta Powiatu Limonowskiego Władysław Bieda
Starosta Powiatu Bocheńskiego Ludwik Węgrzyn
Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz
Wójt Gminy w Laskowej Marian Hebda

PATRONAT MEDIALNY:
Radio "Kraków" , Radio "Plus", Radio "Echo"
"Gazeta Krakowska", "Dziennik Polski"
"Ziemia Bocheńska", "Gazeta Limanowska"

CELE:

  • Uczczenie pamięci poległych w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości,
  • Zapoznanie z przebiegiem operacji łapanowsko - limanowskiej oraz poznanie zabytków z nią związanych,
  • Popularyzacja walorów turystycznych Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego - jako terenów usłanych cmentarzami z I wojny światowej.
  • Prezentacja sylwetek mieszkańców tego terenu związanych z I wojną światową,
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.

I.   WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.    Szkoły bądź placówki oświatowo - wychowawcze zgłaszają drużyny 10-osobowe (9 uczniów +1 opiekun) złożone z młodzieży szkół podstawowych (klasy V-VI) i gimnazjów oraz szkół średnich w terminie do dnia 31 października 2002 r. do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wraz z wpisowym - 20 zł od osoby i podaniem trasy (druki znajdziesz tutaj >>>). Udział nauczycieli - opiekunów jest bezpłatny.
2.    Na rajd należy zabrać:
-   Pantofle, śpiwory (ewentualnie koce),
-    Znicze do zapalenia na odwiedzonych cmentarzach,
-   Przedmioty higieny osobistej,
-    Notatki biograficzne o osobach z regionu uczestniczących w I wojnie światowej (ewentualne zdjęcia, pamiątki itp.)
3.    Każda drużyna winna przygotować 1 wieniec lub inną kompozycję do złożenia na cmentarzu na ,,Jastrząbce" podczas uroczystego zakończenia rajdu. Wieniec lub inna kompozycja winna być wykonana z łatwo dostępnych i nie kosztownych elementów np. jedlina, suche liście kolorowe, zasuszone owoce runa leśnego, zioła, kwiaty polne, itp. Każdy wieniec będzie podlegał ocenie przez Komisję Rajdu, z których najpiękniejsze będą wyróżnione nagrodami. W związku z tym, każda drużyna winna dostarczyć we własnym zakresie swój wieniec w pierwszym dniu rajdu ( 8.11.2002 r. ) do godz. 10.00 do organizatorów rajdu. W przypadku braku możliwości dostarczenia wieńca przez drużynę, winna wskazać organizatorom miejsce odbioru wieńca w dniu 8.11.2002 r.
4.   Ponadto (nadobowiązkowo) każdy uczestnik rajdu może przystąpić do konkursu fotograficznego lub poetyckiego pt. ,,Piękno ukryte w cmentarzach i krajobrazie":
-    prezentując 4 fotografie o formacie 18 cm x 13cm,
-    prezentując co najmniej 2 wiersze własne o treściach patriotycznych lub opiewających piękno regionu i ziemi ojczystej, które będą dodatkowo oceniane i nagradzane.
      Nagrodzone fotografie i prace pozostaną w archiwum rajdu u organizatora z zachowaniem praw autorskich i będą stanowić materiał do urządzania wystaw i publikacji. Organizatorzy przewidują także wyróżnienia dla opiekunów drużyn uczestniczących w rajdzie po raz piąty.

5. Szkoła (placówka oświatowo - wychowawcza) odpowiada za ubezpieczenie drużyny, jej strój i ekwipunek.

II. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
1.    W ramach wpisowego: 1 nocleg ( szkoły, baza noclegowa, CKSiT, bacówka), gorący posiłek 8 listopada (kolacja), 9 listopada ( śniadanie). Nadto: obsługę przewodnicką, nagrody, dyplomy, pamiątki, odwóz po zakończeniu rajdu.
2.  Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbornych do wyruszenia na trasy drużyny otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa drogą  telefoniczną.

IV. PROGRAM:
8 listopada ( piątek):
8.00 - 10.00 - wyjście na trasy
15.00 - 17.00 - przyjęcie grup, kwaterowanie w punkcie recepcyjnym (w holu Szkoły Podstawowej Rozdzielu)
17.00 - 18.00 - przewiezienie uczestników do CKSiT w Żegocinie -  kolacja .
19.00 - 22.00 - Wspólna zabawa - dyskoteka
22.00 - Rozwiezienie na noclegi.

9 listopada (sobota):
7.00 - 8.00 - śniadanie
8.00 - 11.00 - przemarsz na ,,Jastrząbkę" ( w razie deszczu przewóz autokarem)
11.00 - 12.00 - udział w Mszy Świętej na cmentarzu na ,,Jastrząbce"
12.00 - 13.00 - Uroczyste zakończenie rajdu, wręczenie nagród, dyplomów + zejście do autokarów (,,Góralowy Dzioł" lub do Kamionki)
13.00 - rozwiezienie uczestników autokarami do miejsca zamieszkania.

V. TRASY na dzień 8 listopada 2002 roku:

Nr trasy

Przebieg trasy

Przybliżony czas przejścia

1.

Cmentarz nr 368 Limanowa - Jabłoniec - Sałasz cmentarz 359 "Na Korabiu" - cmentarz 358 Laskowa - Rozdziele

8 godzin

2.

Cmentarze 301-302 Żegocina - Kamionna - Widoma - Rozdziele

3 godziny

3.

Cmentarze 301-302 Żegocina - Łopusze - cmentarz 300 Rajbrot - Kobyła - Kamionka Mała - "Góralowy Dzioł" - Rozdziele

5 godzin

4.

Cmentarz 304 Łąkta Górna - Kamienie Brodzińskiego - cmentarz 303 Rajbrot - Łopusze - Rozdziele

6 godzin

5.

Ujanowice - Jaworz - cmentarz 359 "Na Korabiu" - cmentarz 358 Laskowa - Laskowa "Jabłoniec" - "Cuba" - Rozdziele

7 godzin

6.

Cmentarz Trzciana 309 - cmentarz 310 Leszczyna  - cmentarz 308 Królówka - cmentarze 305-307 Łąkta Dolna - cmentarze 301-302 Żegocina - Rozdziele

6 godzin

7.

Cmentarz 309 Trzciana - cmentarze 305-307 Łąkta Dolna - cmentarze 301-302 Żegocina - Rozdziele

5 godzin

8.

Limanowa "Wesoła" - Sałasz -cmentarz 359 "Na Korabiu" - cmentarz 358 Laskowa - Laskowa - "Jabłoniec" - "Cuba"- Rozdziele       6 godzin

Trasa na dzień 9 listopada 2002 roku:

Żegocina (Rozdziele) - cmentarz 357 Kamionka Mała (Jastrząbka).

RELACJA >>>

RELACJE Z POPRZEDNICH RAJDÓW >>>

www.zegocina.pl

[cksit]