NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Spotkanie Wójta z nagrodzonymi nauczycielami.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Żegocinie.

     15 października 2002 r. Wójt Jerzy Błoniarz zaprosił na uroczyste spotkanie do Urzędu Gminy w Żegocinie  nagrodzonych przez siebie nauczycieli pracujących na terenie gminy. 

      Spotkanie rozpoczął Wójt Jerzy Błoniarz, który powitał przybyłych nauczycieli. - Z satysfakcją patrzę na Was. To Wy sprawiacie, że dobrze się dzieje w naszej gminie. Żegocińska oświata, to nasz wspólny sukces. Naszym obowiązkiem jest zapewnić uczniom i nauczycielom dobre warunki pracy. Chcę pogratulować Wam osiągnięć. Wiem, że Wasza pedagogiczna praca to trudny kawałek chleba. Za dobra pracę dziękuję też pracownikom obsługi. Suma naszej pracy i współpracy przekłada się na oświatowy sukces żegocińskiej oświaty - powiedział Wójt Błoniarz na początku spotkania.

     Następnie wręczył Nagrody Wójta Gminy, przyznane na wniosek dyrektorów: Zespołu Szkół w Żegocinie, Szkoły Podstawowej w Bytomsku,  Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej oraz Zarządu Gminy w Żegocinie. Otrzymali je:

Irena Hejmo. Barbara Oliwa. Anna Wrona Krystyna Michalska.
Irena Hejmo - nauczycielka Przedszkola w Żegocinie. Barbara Oliwa - Dyrektorka Przedszkola w Łąkcie Górnej. Anna Wrona - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej. Krystyna Michalska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Żegocinie.
Elżbieta Dudziak. Alicja Adamczyk. Jadwiga Pączek. Gratulacje od Heleny Pączek - kierowniczki GZOS. Danuta Pączek.
Elżbieta Dudziak - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Alicja Adamczyk - Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Rozdzielu. Jadwiga Pączek - nauczycielka Zespołu Szkół w Żegocinie. Danuta Pączek - Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie.
Stanisław Guzik. Jan Mikus. Jan Rosiek.

Nagrody wręczał Wójt Jerzy Błoniarz, gratulacje składała także Helena Pączek - kierowniczka Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

Stanisław Guzik - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Jan Mikus - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Jan Rosiek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej.

     W imieniu nagrodzonych podziękował Jan Rosiek. - Przyznając nagrody nam, Wójt Błoniarz jakby sam sobie też przyznał nagrodę. On bowiem doskonale rozumie rolę oświaty. WIele gmin zrzuca winę na braki finansowe, złe prawo, nasz wójt i nasz samorząd tak nie robią. Mamy piękne, dobrze wyposażone szkoły. Prowadzone są kolejne oświatowe inwestycje. W naszej gminie dobrze się pracuje dyrektorom, bo nie muszą się tłumaczyć przed nauczycielami i rodzicami z braków. Znamy nasz budżet i są w nim środki na pomoce, wyposażenie i remonty. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy szkół i samorządu oraz operatywności Wójta Błoniarza, który często osobiście jeździ do Krakowa i Warszawy, by tam uzyskać środki na potrzeby nie tylko oświaty. Za zaufanie i dobrą współpracę serdecznie dziękujemy - powiedział Dyrektor Rosiek.

      Swoje nagrody przyznali też nauczycielom i pracownikom obsługi dyrektorzy żegocińskich placówek oświatowych. Zostały one wręczone podczas uroczystych akademii, jakie już od piątku odbywały się w przedszkolach i szkołach. Nauczyciele gminy Żegocina mogą się więc czuć usatysfakcjonowani. Doceniono ich ciężką pracę. Słowa pochwały należą się także pracownikom Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty, którym kieruje pani Helena Pączek. Zdążono tu bowiem z wypłatą podwyżek płac dla nauczycieli na 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej.

Pamiątkowa fotografia.
Pamiątkowa fotografia.

[wstecz]