LEOPOLD   GRABOWSKI  PRZEWODNICZĄCYM  RADY POWIATU  BOCHEŃSKIEGO

II Sesja Rady Powiatu Bocheńskiego. Fot.T.Stodolny

     Dopiero podczas II Sesji Rady Powiatu udało się dokonać wyboru włądz samorządowych powiatu bocheńskiego. Podczas inauguracyjnej sesji, która odbyła sie 21 listopada 2002 r. nie udało się zrealizować  jej programu, który przewidywał wyłonienie przewodniczącego,  jego zastępców, a także starosty i wicestarosty. Nie doszło nawet do uchwalenia porządku obrad. Powodem zakończenia sesji po 30 minutach było to, że tylko 18 spośród 21 wybranych osób mogło złożyć ślubowanie. Jedna była nieobecna, a Jan Kulig i Jerzy Lysy zrezygnowali z zostania radnymi, gdyż wybrano ich także na wójtów (Łapanowa i gminy Bochnia).    Jednogłośnie podjęto natomiast uchwały o wygaśnięciu mandatów wymienionych osób, lecz nie odbyło się zapisane w proponowanym porządku obrad głosowanie uchwały "o wstąpieniu kandydatów z tej samej listy". W tej sytuacji prowadzący sesję radny senior - Edward Polek zamknął ją i zwołał następne posiedzenie na 22 listopada. Motywacja takiej decyzji była następująca: - Dzięki temu rada będzie miała ustawowy (21-osobowy skład) i wszyscy radni będą mieli czynne oraz bierne prawo wyborcze. Oznacza to, że radni nowo wstępujący - Leopold Grabowski i Ryszard Januszek będą mogli już złożyć ślubowanie.

     Na drugiej j sesji, odbytej w dniu 22 listopada 2002 r. Rada Powiatu dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Starosty, Wicestarosty oraz Zarządu Powiatu. Najpierw przyjęto w skład Rady Powiatu na miejsce Jerzego Lysego oraz Jana Kuliga dwóch nowych radnych: Ryszarda Januszka oraz Leopolda Grabowskiego.

       Na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeni zostali dwaj kandydaci: Leopold Grabowski (popierany przez BiZBR, RL i SLD) oraz Jan Rosiek (NMiP i Samoobrona RP) - obaj pochodzą z gminy Żegocina. W tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 14:6 zwyciężył Leopold Grabowski. Na dwa stanowiska wiceprzewodniczących zgłoszono trzech kandydatów: Mariana Włosińskiego (SLD) - otrzymał 15 głosów,
Józefa Gucwę (RL) - otrzymał 16 głosów i Ryszarda Rozenbajgera (NMiP) - 6 głosó.

     Na stanowisko Starosty Bocheńskiego zaproponowano dwóch  kandydatów: Ludwika Węgrzyna (popieranego przez BiZBR, RL oraz SLD) oraz Artura Sokalskiego (NMiP, Samoobrona RP). Na pełniącego funkcję starosty w poprzedniej kadencji Ludwika Węgrzyna zagłosowało 14 radnych i to on będzie pełnił tę funcję już druga kadencję. Wicestarostą został Edward Polek (zgłoszony przez L. Węgrzyna), wybrano również pozostałych członków zarządu: Michała Paszkota (Ruch Ludowy) oraz Ryszarda Januszka (RAZEM). Dodatkowo do Zarządu wejść ma Józef Słonina - jego kandydatura zostanie przegłosowana na jednej z przyszłych sesji, gdy będzie mógł w niej uczestniczyć (obecnie nie pozwolił mu na to stan zdrowia).
 

Treść wystapienia Przewodniczącego Rady Powiatu >>> Wywiad z Leopoldem Grabowskim >>>
    

[wstecz]

Podziękowania dla serwisu: www.portal.bochnia.pl oraz P.B.