Święto Niepodległości 2002

     11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku jest to 84. rocznica przekazania władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu.
     7 października 1918 r. Rada Regencyjna (tymczasowa forma najwyższej władzy w Królestwie Polskim, utworzona w listopadzie 1917 roku przez okupujące Królestwo Polskie Austro-Węgry i Niemcy) proklamowała niepodległość Polski, a 11 listopada 1918 przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. 14 listopada Józef Piłsudski został zamianowany Tymczasowym Naczelnikiem Państwa Polskiego.
      16 listopada 1918 roku  Józef Piłsudski wysłał depeszę do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, datowaną na 11 listopada,   informującą o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Napisano w niej: "Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą nam swojej pomocy i bratniego poparcia".
      11 listopada był świętem narodowym w latach 1937-1939. Po wojnie przywrócono ten dzień jako święto państwowe dopiero w 1989 roku.

      O pierwszych dniach wolności odzyskanej w 1918 roku niewiele można przeczytać w kronikach szkolnych i księdze parafialnejBrak jakichkolwiek informacji we wspomnieniach mieszkańców. Widocznie 11 listopada 1918 roku był dniem niewiele różniącym się od pozostałych i nic szczególnego tutaj się nie zdarzyło. Kronika Szkoły w Żegocinie wspomina krótko: " W tym roku rozpadła się Austria, a powstała niepodległa, zjednoczona Polska". Niewiele zapisano też w "Liber Memorabilum" parafii w Żegocinie: "W roku 1918 zbudowano most na potoku na drodze do cmentarza przy pomocy włoskich i rosyjskich jeńców wojennych kosztem 5129 koron, które zebrano z dobrowolnych ofiar".        

       Jak co roku w żegocińskich szkołach odbywają się uroczyste apele, podczas których przypominane są tamte chwile i oddawana jest w wierszach i ptriotycznych pieśniach cześć poległym w walce o niepodległość Polakom, a w miejscowych kościołach odprawiane są Msze Święte za Ojczyznę. Od pięciu lat organizowany jest Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej okolic Żegociny", podczas którego młodzież i nauczyciele zapalają znicze i modlą się na licznych w tych stronach cmentarzach I wojny światowej. Delegacja władz samorządowych składa na cmentarzu w Żegocinie i cmentarzu na Jastrząbce wieńce.

      Delegacja Żegociny złożyła 9 listopada 2002 r. wieniec na cmentarzu wojennym i wojny światowej na Jastrząbce.

Delegacja Żegociny (Radny F. Koszyk i Wójt J. Błoniarz) złożyła 9 listopada 2002 r. wieniec na cmentarzu wojennym I wojny światowej na Jastrząbce.

[wstecz]