NOWE KSIĄŻKI STOWARZYSZENIA 

 

Żegocińska książka kucharska.

Okładka Żegocińskiej książki kucharskiej"

          Żegocińska książka kucharska  Żegocińska książka kucharska

Wstępny projekt okładki książki.

Wstępny projekt okładki książki.

       /.../Solą Ziemi Żegocińskiej, a więc tym, co tu najlepsze, są z pewnością ludzie. Pracowici, mądrzy, gościnni, umiejący ze sobą współdziałać dla dobra swojej małej ojczyzny. Myślący zarówno o przeszłości, jak i o przyszłości. Otwarci na nowości, ale też pamiętający o przeszłości, o swoich korzeniach i kultywujący tradycję.
      Może dlatego wielu z nich zostało obdarzonych dodatkowymi talentami. W ciągu ostatnich dwóch wieków urodziło się tu, pracowało i tworzyło wielu wspaniałych artystów, wśród których należy wymienić - jako gwiazdę pierwszej wielkości - artystę rzeźbiarza Jakuba Juszczyka. Wielu - jak choćby malarz Tadeusz Sukiennik, czy też malarka i poetka Teresa Mrugacz - przybyło na Ziemię Żegocińską, zostało zauroczonych pięknem tutejszego krajobrazu i urokiem ludzi tu mieszkających, i z Żegociną związało się na wiele lat.
     /.../Są wśród nich malarze, rzeźbiarze, hafciarki i poetki. Jest wielu rzemieślników, których wyroby nie są tylko zwykłym towarem, ale poprzez swoje piękno, ręczną robotę, stają się dziełami sztuki. Z pewnością nie można wszystkiego, o czym napisałem w tej książce, uznać za arcydzieła, a wszystkich przedstawionych autorów za twórców kultury ludowej. Niektórzy bowiem mają odpowiednie dla uprawianej dziedziny wykształcenie i na przykład rzeźbiąc wykonują po prostu swój zawód. Ale na kartach tej książki poznacie także prawdziwych artystów ludowych, wśród których szczególne uznanie należy się pani Annie Łękawa - ponad 90-letniej poetce i malarce z Łąkty Górnej.
      Pisząc niniejszą książkę, chcę przypomnieć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, sylwetki i dokonania nie żyjących już żegocińskich artystów, a także ukazać postacie i dokonania obecnych poetów, malarzy i rzemieślników, z ziemią, którą ja także ukochałem, związanych.

[wstecz]