Stare prawo jazdy

PRAWO JAZDY MOŻNA WYMIENIĆ W ŻEGOCINIE

   Z inicjatywy Starosty Bocheńskiego w porozumieniu z wójtami i burmistrzami Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni uruchamia punkt przyjmowania wniosków dotyczących wymiany praw jazdy. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie 14 grudnia (sobota) w godz. 9.00 - 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Żegocinie w pokoju nr 15 na I piętrze. Do wniosku należy dołączyć:

  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 - takie jak do paszportu - z odsłoniętym lewym uchem
  • kserokopię prawa jazdy
  • opłatę za wymianę prawa jazdy w wysokości 70 zł.
      Przypominamy, że prawa jazdy wydane między 1 stycznia 1971 r. a 31 grudnia 1983 r. podlegają wymianie do 31 grudnia 2002 r. W/w dokumenty tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany, przy czym organ ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie.
Prawa jazdy wydane między: Wymienione zostaną w do:
1.01.1971-31.12.1983 31.12.2002
1.01.1984-30.04.1993 31.12.2004
1.05.1993-30.06.1999 30.06.2006
wydane po dniu 1.07.1999 r. 30.06.2006
[wstecz]