SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE 2002

Samorządowe spotkanie opłatkowe 2002.

     Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i Wójt Jerzy Błoniarz zaprosili byłych i obecnych radnych, księży, dyrektorów i kierowników zakładów pracy, sołtysów na spotkanie opłatkowe, które odbyło się 30 grudnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie. Przybyło prawie 40 osób. Byli śród nich m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Leopold Grabowski, ksiądz prałat Antoni Poręba i ksiądz proboszcz z Łąkty Górnej Stanisław Szczygieł.

     Rolę gospodarza pełnił Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Po przywitaniu przybyłych powiedział m. in. takie słowa: "Przyszło nam żyć w czasach ogromnych przemian. W czasach lotów kosmicznych i komputerów. Wielkiego postępu, ale jednocześnie dużych problemów, jakimi są bezrobocie, terroryzm, wojny, bieda. Przewodniczący Rady przypomniał także słowa Jana Pawła II, mówiące o potrzebie budowania cywilizacji miłości i solidarności. - Miejmy satysfakcję z tego, że naszym posłannictwem jest właśnie niesienie pomocy i nadziei. Życzmy sobie, aby 2003 rok był lepszy od poprzedniego. Niech będzie rokiem budowania właśnie cywilizacji miłości i solidarności - powiedział na zakończenie krótkiego wystąpienia Jan Marcinek.

   Po odśpiewaniu kolędy "Bóg się rodzi" zebrani wysłuchali przemówienia Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Treść jego wystąpienia [tutaj >>>]. Następnie o głos poprosił ksiądz proboszcz prałat Antoni Poręba. Rozpoczął od odczytania fragmentu Pisma Świętego mówiącego o spisie ludności w Cesarstwie Rzymskim. Potem poruszył sprawę zagrożeń wynikających z globalizacji i terroryzmu. Te zagrożenia można pokonać jedynie to, co małe, ale piękne i oparte na miłości. - Dlatego chciałbym się z Wami podzielić opłatkiem, bo dzielenie się jest tym, co jest najlepsze. Życzę Pokoju Bożego, byśmy wspólnie i zgodnie budowali jeden dom - naszą Małą Ojczyznę. Ksiądz proboszcz pobłogosławił następnie opłatki, po czym rozpoczęło się składanie życzeń. Przy dźwiękach kolęd śpiewanych przez chłopców z grupy "Grosik", życzono sobie przede wszystkim zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.

    Po odśpiewaniu jeszcze kilku kolęd został wzniesiony toast noworczny. Potem wszyscy goście spotkali się przy świątecznym stole. Była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nowym rokiem. Potem goście Przewodniczącego i Wójta powrócili do sali ślubów, by wysłuchać programu artystycznego przygotowanego przez Kabaret "Grosik" z Rozdziela, który od kilku lat prowadzi nauczycielka Anna Zelek.  Wspólnie odśpiewana na koniec tego występu "Barka" wszystkich wzruszyła i wprowadziła w refleksyjny nastrój. Potem ponownie powrócono do stołu. Odśpiewano chyba wszystkie, znane kolędy oraz kilka ludowych pastorałek.

Wpólne kolędowanie.

    Takie spotkania władz samorządowych z aktywem gminy, to już wieloletnia tradycja gminy. Przy choince, w świątecznej atmosferze, padają podziękowania za pracę i współpracę. Mówi się o sukcesach i porażkach. Składane są też życzenia i wszyscy mocno wierzą w to, że przynajmniej część z nich się spełni.

    

 

Spotkanie opłatkowe 2002. Spotkanie opłatkowe 2002.
Przemówienie Wójta Jerzego Błoniarza. Opłatkiem łamią się ks. proboszcz A.Poręba i wójt J. Błoniarz

Noworoczny toast.

 Spotkanie opłatkowe 2002.

Noworoczny toast. Łamanie się opłatkiem i życzenia.

DO SIEGO ROKU !!!

[wstecz]